Norsk kulturfond: Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Norsk kulturfond: Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

kultururådet – turne
  • Tirsdag 5. mars 2024
  • Tirsdag 3. september 2024
  • Tirsdag 3. desember 2024
  • Onsdag 5. mars 2025

Det kan søkes om tilskudd til konsert- og turnéprosjekter og til helårig virksomhet og drift.

Tilskuddsordningen er sjangeråpen og retter seg mot profesjonelle musikere, artister, ensembler og band. Ordningen har tre søknadsfrister i året, med en hovedsøknadsfrist i september.

Gå hit for å søke på ordningen.  

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at et bredt spenn av musikkuttrykk blir tilgjengelig for publikum over hele landet.

Ordningen skal bidra til å gi musikere, artister, ensembler og band profesjonelle rammer og mulighet for kunstnerisk utvikling og formidling både nasjonalt og internasjonalt.

Ordningnen hadde tidligere navnet “Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler”.