Statens Kunstnerstipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Statens Kunstnerstipend

Alle komponister, sangtekstforfattere og skapende produsenter kan søke om arbeidsstipend og diversestipend innen kunstnergruppen Populærkomponist. NB: Fristen er klokken 13:00!
  • Torsdag 17. oktober 2024

Statens kunstnerstipend er en stor statlig tilskuddsordning for kunstnere innen alle felt som bor og har sitt virke i Norge. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet blir vektlagt, og for kunstnergruppen Populærkomponister er det NOPA-medlemmer som arbeider med å vurdere de innkomne søknadene.

Søkere må selv velge om man ønsker å søke som opphaver (komponist/tekstforfatter) eller som utøver (musiker/artist). Det går også fint an å søke i begge kunstnergruppene dersom man er aktiv som både opphaver og utøver.

NOPA har laget en grundig gjennomgang av denne støtteordningen som vi oppfordrer deg til å lese før du søker for første gang.

Gå hit for å søke: https://www.kulturdirektoratet.no/statens-kunstnerstipend

Personlig veiledning?

Kontakt medlemsansvarlig i NOPA, Trine Mjølhus Jacobsen, dersom du ønsker et blikk utenfra på søknadsteksten du har skrevet eller har spørsmål om hva som bør inkluderes i søknaden.