Statens Kunstnerstipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Statens Kunstnerstipend

NB: Fristen er klokken 13:00! Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Ordningen omfatter flere stipendtyper.

  • Fredag 16. oktober 2020
  • Statens stipend for kunstnere kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge
  • Kunstneren må selv søke og stipendet deles kun ut til enkeltpersoner, ikke grupper
  • Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er i en grunnutdanningsfase (bachelor – eller masternivå)

Les NOPAs søknadstips her!

Les mer og søk her