Siste nytt - Side 41 av 47 - NOPA
 • EN
 • Kalender 14
 • Arkiv

  Hjelp! Skrivesperre!

  Den 26. august ble det arrangert Musikkforum med tema «Skrivesperre!». Blant paneldeltagerne satt psykolog Kirsti Jareg, som nå har utbrodert temaet i sin spalte på psykologisk.no.

 • Arrangement

  Trenger du økonomikursing?

  MØST (Musikknettverket Østlandet) setter opp kurs i økonomi i for musikere og andre i musikkbransjen som er selvstendig næringsdrivende, har enkeltpersonforetak eller driver AS.

 • Arkiv

  Søknadshjelp!

  Søknadsfristen for Statens kunstnerstipend er den 16. oktober. For at nettopp du skal ha størst mulig sjanse til å få stipend, viderebringer vi deg disse rådene fra komiteen for populærkomponister (og forfattere av tekst til populærmusikk).

 • Arkiv

  NOPA i Europa

  I månedsskiftet september-oktober avholdt ECSA (European Composer and Songwriter Alliance) Generalforsamling i London. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen stilte for å ivareta NOPA-medlemmers interesser i det europeiske markedet.

 • Arkiv

  Velkommen til Musikkforum om Tekstskriving

  Fire erfarne og høyst ulike artister snakker om å skrive tekster til musikk. Kari Bremnæs, Truls, Frida Annevik, og Jeff Wasserman i samtale med Sigrid Hvidsten på Kulturhuset i Oslo. Gratis inngang!