Kriterier for medlemskap i NOPA - NOPA
 • EN
 • Kalender 27

Kriterier for medlemskap i NOPA

Arbeidsstipender, honorar fra TV, film og teater, og forskudd fra forlag regnes som opphavsrelatert inntekt for medlemskap i NOPA.
Kriterier For Medlemskap

For å bli ordinært medlem i NOPA, må en ha inntekt som opphaver på til sammen kr 76.000 fra de tre siste årene. NOPA er en forening for profesjonelle komponister og tekstforfattere som lever av musikken de skaper, og medlemskap er derfor knyttet opp til et kriterium om opphavsrelatert inntekt. Men hva regnes som opphavsrelatert inntekt?

 • TONO – TONO utbetaler avregning til sine medlemmer fire ganger i året. Dette er vederlag som er betalt inn for bruk av musikk skrevet av TONOs medlemmer. Du har til enhver tid oversikt over din TONO-avregning på innloggingssiden «Mitt TONO» på tono.no.
 • Arbeidsstipend – alle stipender og tilskudd du mottar som komponist, låtskriver, tekstforfatter eller produsent som omhandler å skape musikk, regnes som opphavsrelaterte inntekter. Dette inkluderer tilskudd fra blant annet
  • Komponistenes vederlagsfond (arbeidsstipend)
  • Det Norske Komponistfond
  • Tekstforfatterfondet
  • Arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend innen komposisjon/tekst
  • Norsk Kulturfond: Komposisjon og produksjon av musikk
  • Fond for lyd og bilde: Prosjektstøtte musikk/ tekst
 • Direkte honorarer –  flere komponister og tekstforfattere mottar direkte honorarer for å skrive ny musikk, blant annet innen film, scenekunst, teater, TV og reklame. Også som arrangør av musikkverk mottar en ofte direkte honorar for arbeidet sitt.
 • Forskudd fra forlag/ publisher – forskudd fra et musikkforlag er forskudd på fremtidig publishing og TONO-inntekter, og regnes som opphavsrelatert inntekt.

Fellesnevneren for opphavsrelatert inntekt er at dette er inntekt du har mottatt for å lage musikk eller sangtekster. Inntekten må dokumenteres, f eks i form av kontrakt eller faktura.

Ønsker du hjelp til å se på opphavsinntektene dine?

Mange opphavere i Norge kvalifiserer til medlemskap i NOPA uten å være klar over det selv. Kontakt medlemsansvarlig i NOPA, Trine Mjølhus Jacobsen, trine@nopa.no dersom du er usikker på om du kvalifiserer.