NOPA på høring i Stortingets Familie- og kulturkomité - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

NOPA på høring i Stortingets Familie- og kulturkomité

9. november deltok NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen i Stortingets høring.
NOPA Høring Stortinget 0911
Foto: Stortinget / NOPA – Video: Stortinget

Les NOPAs innspill til åpen høring i Stortingets Familie- og kulturkomité tirsdag 9. november 2021.

 

Her kan du lese styreleder Ole Henrik Antonsens innlegg fra høringen. Vi gjør oppmerksom på at teksten er skrevet for å bli gjengitt muntlig.

 

NOPA sine 1300 medlemmer lever av å skrive musikk og tekst til musikk. Vi får vår inntekt gjennom TONO når sangene våre spilles, så det er ingen overdrivelse å si at vi er hardt rammet av koronakrisen.

Vi ble derfor veldig takknemlig da Kulturdepartementet til slutt kompenserte 70% av tapene norske TONO-medlemmer hadde i Norge i 2020. Dette ble utbetalt i 2021. For våre medlemmer er det svært viktig at denne ordningen videreføres inn i 2022 – det gjelder altså for tapene som har funnet sted i år.

I det offentlige kalles vår kunstnergruppe gjerne populærkomponister, og noen av våre medlemmer er også veldig populære. Men her hos dere betyr ordet populærkomponist egentlig alle andre enn de ganske få som skriver klassisk eller samtidsmusikk. Det ber jeg dere om å huske. For mange komponister, tekstforfattere og låtskrivere også i sjangeren som omtales som populær, har veldig lav inntekt.

For disse er det gledelig at regjeringen i tilleggsproposisjonen som kom i går, foreslår å øke bevillingen til Statens Kunstnerstipend med 33,2 millioner i kap 320, post 72.

Det er noe NOPA stiller oss helhjertet bak!

Så er det Kulturrådet og Norsk kulturfond i samme kapittel, post 55. Vi støtter selvfølgelig regjeringens foreslåtte økning også her, men vi har et hjertesukk: I forrige uke satt rådsleder Lars Petter Hagen her og sa Kulturrådet er viktig i gjenoppbyggingen av kulturlivet.

Jeg får lyst å si: jeg skulle ønske han hadde rett

I fjor fikk Kulturrådet flere ganger ekstra tildelinger i koronapakkene, og NOPA tok kontakt for å gjøre de oppmerksom om et hull i porteføljen. Den eneste ordningen for komponister og tekstforfattere til musikkverk heter «Bestillingsverk og produksjonsstøtte».

For en som for eksempel skriver viser, hip-hop eller joik er ordet «bestillingsverk» ganske fjernt. Det er ikke-eksisterende i mange sjangere, både blant opphavere, utøvere og oppdragsgivere.

Rådet som Lars Petter Hagen leder kan løse problemet. Det kan de gjøre ved å opprette en alternativ ordning – som passer andre typer komponister enn de tradisjonelle i kunstmusikken. Eller ved å endre kriteriene for den eksisterende ordningen.

Dette foreslo NOPA til Kulturrådet, uten å få gehør. Til tross for at Kulturministeren hadde sagt at ekstrabevilgningene skulle gå til hele kulturfeltet OG at Kulturrådets egen studie utført av Menon viste at nettopp populær-sjangerne var hardest rammet av koronakrisen

Dette var også i et år der Kulturrådet var instruert fra departementet om å ha særlig fokus på mangfoldspesifisert med skapermangfold, innholdsmangfold og brukermangfold.

Det skal være armlengdes avstand mellom politikken og Kulturrådet, men for noen deler av musikklivet er Kulturrådet i dag for de få – ikke for de mange.

Det tror jeg det er flere kunstnergrupper enn vår som opplever, og det er stikk i strid med både kulturrådsloven – slik jeg leser første paragraf – og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet.

Dette kan jeg snakke langt lenger om enn mine tre tilmålte minutter, og det gjør jeg gjerne med hver og en av dere på et senere tidspunkt. For noen bør ta tak i dette, og jeg lurer på om ikke det burde være dere som sitter her.

Jeg viser for øvrig til NOPAs skriftlige innspill