Booking av arbeidsopphold


Booking av arbeidsopphold

Fristen for å søke arbeidsopphold i perioden 30.06 – 29.09 er den 15. februar.

ABC for stipendsøkere


NOPAs arbeid

ABC for stipendsøkere

Vi vet at mange sitter på ideer til gode musikkprosjekter og trenger støtte til gjennomføring. Det er mange fine stipendordninger som man kan søke, og det å skrive søknad er ingen vanskelig vitenskap. Her gir NOPA-medlem Guro von Germeten noen generelle tips.

Vil du bli tillitsvalgt?


NOPAs arbeid

Vil du bli tillitsvalgt?

Gjennom året oppnevner NOPA medlemmer til diverse juryer, styrer og utvalg. Selv om det nødvendigvis ikke er et verv ledig akkurat nå, så vil vi gjerne ha oversikt over folk som er interesserte i å engasjere seg. Har du lyst til å bidra?

Opphaver har krav på å bli navngitt


Opphaver har krav på å bli navngitt

I et intervju på P3 fortalte låtskriver og Idol-dommer Ina Wroldsen om en ukultur mellom produsenter og kvinnelige vokalister. Produsentene føler at de ikke trenger å kreditere kvinnene. Manglende kreditering er en problemstilling vi opphavere kjenner oss så altfor godt igjen i.

Viktig spørreundersøkelse: EUs nye copyright-lovgivning


Viktig spørreundersøkelse: EUs nye copyright-lovgivning

Vi har fått en henvendelse fra ECSA, om å svare på en undersøkelse fra Europakommisjonen. Den handler om sammenhengene mellom digitale plattformer og rettighetshavere, og svarene vil bl.a. brukes inn i arbeidet om ny åndsverklovgivning i EU. Det er positivt for alle komponister og tekstforfattere at mange av dere gjennomfører denne undersøkelsen.

God jul fra NOPA


God jul fra NOPA

Styreleder Ingrid Kindem har skrevet et julebrev som oppsummerer NOPAs arbeid i 2015 og staker ut kursen for 2016. Les brevet her.

NOPA på Facebook


NOPA på Facebook

NOPA har nå opprettet en egen Facebook-side. Det vil si at vi går bort ifra gruppen som vi har hatt en stund, så det er viktig at alle liker siden for å få viktig informasjon fra oss.

Tilbake til toppen