NOPAs politiske program - NOPA
  • EN
  • Kalender 28

NOPAs politiske program

Politikk for dagens og morgendagens komponister og tekstforfattere.
Nopa_politisk_program_.1600x1000jpg

For å kunne fronte de viktigste sakene på en bedre måte, har vi valgt å lage NOPAs politiske program. Dette er utformet som kulepunkter, og formulert slik at en kan forstå hva NOPA mener og hvorfor, uten å kjenne saksområdet spesielt godt. Vi tror dette er et effektivt grep, og at programmet kan involvere flere medlemmer i det politiske arbeidet.

Last ned NOPAs politiske program

NOPA har 82 års erfaring med politikk. Vi vet hvor skoen trykker, og hva som skal til for å skape et bærekraftig samfunn hvor vi, komponister og tekstforfattere, kan leve av det vi skaper.

Dette er politikk for dagens og morgendagens komponister, låtskrivere og tekstforfattere.

Dette er våre kampsaker:

  • Løft det norske repertoaret
  • Øk verdien av musikk og betydningen av populærmusikk
  • Retten til rimelig vederlag må følges opp
  • Bedre ramme- og arbeidsvilkår for selvstendig næringsdrivende
  • Musikk og sang må ha en tydelig plass i skole og utdanning
  • Mangfold og likestilling skal prioriteres i musikklivet

Hvordan kan du bidra?

Din stemme blir lyttet til. Vi håper du vil finne dine hjertesaker i programmet og dele det i dine kanaler. Det er mange av dere som møter politikere jevnlig, og neste gang har du NOPAs politiske program å snakke om.

Vi har programmet både digitalt og i trykket versjon slik at du enkelt kan dele det med politikere og beslutningstakere.