Fleire stipend til populærkomponistar - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Fleire stipend til populærkomponistar

Får fire nye arbeidsstipend, tre seniorstipend og auka pott på diversestipend i Statens kunstnerstipend.
Ingrid PF Foto Anne Valeur
Foto: Anne Valeur

Endeleg får populærkomponister og tekstforfattere flere stipend i Statens kunstnerstipend.

NOPA har i fleire år bedt om at populærkomponistar og tekstforfattarar får fleire stipend, og deltatt på fleire innspelsmøter og sendt inn høyringssvar. Søknadene har nesten dobla seg på fire år, og talet på Stipend stipend har stått på staden kvil for lenge. Bruken av populærmusikk har ikkje reflektert talet på stipendhjemlar til denne gruppa.

Vi ba derfor om flere arbeidsstipend til vår gruppe og understrekte i tillegg at det var på tide at sangtekstforfattarane fekk den prioriteringen dei fortener.

Vi ser med glede at Utvalget for Statens kunstnerstipend har lytta til forslaget vårt. I årets tildeling vart det delt ut fleire stipend stipender i gruppa populærkomponistar, der både komponistar, låtskrivarar og tekstforfattarar kan søkje. Til saman fekk gruppa nye stipend innan flere kategoriar:

  • Tre nye seniorstipend. Mottakaren vil da få inntil ti år med arbeidsstipend.
  • Fire nye arbeidsstipend.
  • Det foreslås også at potten på diversestipend aukast med 29 000 kroner.

I tillegg blir det foreslått at musikkfeltet får åtte arbeidsstipend til musikarar, sangarar og dirigentar.

– Dette er nesten for godt til å være sant. Vi er utruleg glad for at komiteen har lytta til så mange år med innspel frå oss, seier styreleiar Ingrid Kindem.

NOPA deltok på innspelsmøte i SKS i 2018. Her er utvalget og ansatte i Statens kunstnerstipend og Trine Mjølhus Jacobsen (medlemsansvarlig i NOPA) og Mathias Eick, komitéleder for SKS. Foto: SKS