NOPAs tekst- og musikkpris

Alle kan nominere kandidater til NOPAs- tekst og musikkpriser, men verket må være laget av et NOPA-medlem.

 • Fredag 15. februar 2019

NOPAs tekst- og musikkpris deles ut av Sakkyndig råd, NOPAs faglige utvalg. Prisene består av NOPAs musikkpris og NOPAs tekstpris, og i tillegg har Sakkyndig råd har mulighet til å gi en pris i Åpen klasse på bakgrunn av innsendte verk til tekst og musikk. Denne gis ut når rådet finner verdige kandidater.

Prisen består av et diplom og kr 40 000.

Frist for innsending av verk er 15. februar 2019.

KRITERIER

 • Verket må være laget av et NOPA-medlem.
 • Egne eller andres verk kan foreslås til prisene.
 • Et verk defineres her som én låt eller én lydfil.
 • Verket må ha vært utgitt eller urfremført på konsert, radio, film/TV i perioden 1. januar t.o.m. 31. desember 2018 (dersom verket er utgitt, er utgivelsesåret det som gjelder).
 • Det kan kun sendes inn ett verk per komponist/tekstforfatter i hver av de to prisene.

Vinnerne kåres utelukkende på grunnlag av verkets kvalitet. Søknadstekst, produksjonshistorikk eller presseomtale skal derfor ikke være med i den elektroniske søknaden. Husk å legge ved verket!

Lydfiler skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet, og kan være på inntil 20 minutter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å nominere et verk som er lengre enn dette. Unntaksvis kan et helt album vurderes for NOPAs tekst- og musikkpris. Om du ikke har digitale lydfiler, kan du sende eller levere en CD til kontoret i Kongens gate 24, 0153 Oslo innen fristen.

Se alle de tidligere vinnerne av NOPAs tekst- og musikkpris her.

Meld inn verk

NOPAs tekst- og musikkpris

 • Dra og slipp filer her, eller
   Verket kan lastes opp som tekst- og eller lydfil. Tekstfilene kan være pdf, doc, docx eller txt. Musikkfilene må være i Mp3. Varighet på lydfilene som lastes opp elektronisk må være begrenset til maksimum 20 minutter og maks filstørrelse 128mb. Dersom verket er lengre kan det sendes ett fysisk eksemplar til NOPA, Kongensgate 24, 0153 Oslo. Merk forsendelsen med “NOPAs tekst - og musikkpris”.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Del

  Tilbake til toppen