NOPAs tekst- og musikkpris - NOPA
  • EN
  • Kalender 30

NOPAs tekst- og musikkpris

Alle kan nominere kandidater til NOPAs- tekst og musikkpriser, men verket må være laget av et NOPA-medlem.

  • Lørdag 1. februar 2020

NOPAs tekst- og musikkpris deles ut av Sakkyndig råd, NOPAs faglige utvalg. Prisene består av NOPAs musikkpris og NOPAs tekstpris, og i tillegg har Sakkyndig råd har mulighet til å gi en pris i Åpen klasse på bakgrunn av innsendte verk til tekst og musikk. Denne gis ut når rådet finner verdige kandidater.

Prisen består av et diplom og kr 40 000.

Frist for innsending av verk er 1. februar 2020.

KRITERIER

  • Verket må være laget av et NOPA-medlem.
  • Egne eller andres verk kan foreslås til prisene.
  • Et verk defineres her som én låt eller én lydfil.
  • Verket må ha vært utgitt eller urfremført på konsert, radio, film/TV i perioden 1. januar t.o.m. 31. desember 2019 (dersom verket er utgitt, er utgivelsesåret det som gjelder).
  • Det kan kun sendes inn ett verk per komponist/tekstforfatter i hver av de to prisene.

Vinnerne kåres utelukkende på grunnlag av verkets kvalitet. Søknadstekst, produksjonshistorikk eller presseomtale skal derfor ikke være med i den elektroniske søknaden. Husk å legge ved verket!

Lydfiler skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet, og kan være på inntil 20 minutter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å nominere et verk som er lengre enn dette. Unntaksvis kan et helt album vurderes for NOPAs tekst- og musikkpris. Om du ikke har digitale lydfiler, kan du sende eller levere en CD til kontoret i Kongens gate 24, 0153 Oslo innen fristen.

Se alle de tidligere vinnerne av NOPAs tekst- og musikkpris her.

Meld inn verk