Nominasjoner til NOPA-prisene - NOPA
 • EN
 • Kalender 24

Nominasjoner til NOPA-prisene

Hvilke låter og verk fra 2023 fortjener ekstra heder og ære?
_BR55826 Foto – Helge Brekke
Foto: Helge Brekke
 • Fredag 3. mai 2024

Vi håper mange av dere vil nominere egne og andres låter til NOPA-prisene, slik at vi får stor spredning og mangfold i alle verkene som skal vurderes. Låtene/ verkene må være laget av NOPA-medlemmer.

NOPA-prisene deles ut av Sakkyndig råd, NOPAs faglige utvalg. Prisene består av NOPAs musikkpris og NOPAs tekstpris, og i tillegg har Sakkyndig råd mulighet til å gi en pris i Åpen klasse på bakgrunn av innsendte verk til tekst og musikk. Denne deles ut når rådet finner verdige kandidater.

NOPA-prisene gis til enkellåter/verk, og ikke til hele album.

Prisvinnerne mottar kr 40 000.

Frist for innsending av verk er 15. april 2024. (UTVIDET FRIST 3. MAI) 

KRITERIER

 • Verket må være laget av ett eller flere NOPA-medlemmer;
  • For NOPAs tekstpris må alle opphavere kreditert på tekstsiden være NOPA-medlemmer
  • For NOPAs musikkpris må alle opphavere kreditert på komponistsiden være NOPA-medlemmer
  • For NOPAs pris i åpen klasse må minst én av opphaverne være NOPA-medlem
 • Egne eller andres verk kan foreslås til prisene
 • Et verk defineres her som én låt eller én lydfil. Et helt album kan kun vurderes for NOPAs tekst- og musikkpris dersom musikken er skrevet for film/TV/scenekunst.
 • Verket må ha vært utgitt eller urfremført på konsert, radio, film/TV i perioden 1. januar t.o.m. 31. desember 2023 (dersom verket er utgitt, er utgivelsesåret det som gjelder)
 • Det kan kun sendes inn ett verk per komponist/tekstforfatter i hver av de to prisene

Vinnerne kåres utelukkende på grunnlag av verkets kvalitet. Søknadstekst, produksjonshistorikk eller presseomtale skal derfor ikke være med i den elektroniske søknaden. Husk å legge ved lydfiler og sangtekster!

Lydfiler skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet, og kan være på inntil 20 minutter. Kun unntaksvis kan et helt album vurderes for NOPAs tekst- og musikkpris, og dette gjelder i sjangrene film- og scenekunstmusikk.

Se alle de tidligere vinnerne av NOPAs tekst- og musikkpris her.

Nominer verk til nopa-prisene

Nominasjoner til NOPA-prisene

  Velg "begge" dersom både tekst og komposisjon skal vurderes.
 • Innsender
 • MM slash DD slash YYYY
 • Om verket som nomineres
 • DD dot MM dot YYYY
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 40 MB.
   Verket kan lastes opp som tekst- og eller lydfil. Tekstfilene kan være i pdf- eller wordformat. Musikkfilene må være i Mp3. Varighet på lydfilene som lastes opp elektronisk må være begrenset til maksimum 20 minutter og maks filstørrelse 128mb. Dersom verket er lengre kan det sendes på epost til post@nopa.no med emnefelt "Lydfil til NOPA-prisene).
  • Det må lenkes til en LÅT/ et enkeltverk og ikke til et helt album. NOPA-prisene går til enkeltverk, og hele album akspeteres ikke til nominasjon.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.