Fra bransjen - Side 5 av 5 - NOPA
  • EN
  • Kalender 18
  • Arkiv

    NOPA i Europa

    I månedsskiftet september-oktober avholdt ECSA (European Composer and Songwriter Alliance) Generalforsamling i London. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen stilte for å ivareta NOPA-medlemmers interesser i det europeiske markedet.