Komponister innen alle sjangre kan søke Norsk kulturfond - NOPA
 • EN
 • Kalender 04

Komponister innen alle sjangre kan søke Norsk kulturfond

Komponister og låtskrivere innen populærmusikk kan søke på ordningene hos Norsk kulturfond 2. juni.
NOPA-medlem Peder «Niilas» Tårnesvik som forrige høst fikk innvilget kr 40.000 fra via ordningen «Komposisjon og produksjon av musikk – Foto Nikolay Tysse Øberg
NOPA-medlem Peder "Niilas" Tårnesvik som forrige høst fikk innvilget kr 40.000 fra via ordningen "Komposisjon og produksjon av musikk". Foto Nikolay Tysse Øberg

2. juni er det på nytt søknadsfrist hos tre av ordningene i  Norsk kulturfond. Vi vil gjerne gi deg de beste tipsene for å finne riktig ordning og lykkes med søknaden. 

Få tips fra et medlem!

Men først skal vi høre med NOPA-medlem Peder «Niilas» Tårnesvik som forrige høst fikk innvilget kr 40.000 fra via ordningen «Komposisjon og produksjon av musikk». Dette for å komponere et album der han ville utforske hvordan elektronisk musikk og samisk identitet kunne møtes.

– Tilskuddet var veldig viktig for at jeg ikke skulle gå i minus på prosjektet. Jeg hadde flere utgifter knyttet til å hente inn musikere til studiosessions samt reiseutgifter både for meg selv og de jeg samarbeidet med, forteller han.

Når det kommer til søknadsskriving er hans stalltips å ikke være redd for å drøfte problemstillinger i egen kunst, og å ha klare ambisjoner for hva man ønsker å utrette. Teksten i søknaden skal være enkel å forstå: 

– Ofte kan man bli sittende å kna den samme setningen i flere timer. Da er tipset mitt å ta en pause, samtidig som en venn eller kollega leser søknaden. Hvis det er noe de ikke kan forstå i teksten din kan du kutte dette ut, eller forenkle det. Det er viktig å ikke skrive for komplisert eller virre seg inn i konsepter kun en selv forstår, sier Niilas.

Få hjelp til søknaden!

 • Medlemsansvarlig Trine Mjølhus Jacobsen setter av tid dagene før søknadsfristen for å hjelpe deg med søknaden din. Send en e-post til trine@nopa.no noen dager i forkant og hun vil ta kontakt med hver enkelt på telefon eller e-post.

  Medlemsansvarlig Trine Mjølhus Jacobsen setter av tid for å kunne hjelpe deg med søknaden din.
 • Saksbehandler i Kulturrådet Rannveig Sjøvaag kan også svare på spørsmål om ordningene og søknaden, kontaktinfo finnes under hver tilskuddsordning.

Disse ordningene har frist 2. juni

1. Norsk kulturfond: Komposisjon og produksjon av musikk

Hvis du skal skrive ny musikk eller et nytt verk så kan du søke her. Du må ikke ha avtale om bestillingsverk for å søke, ordningen skal treffe alle komponister som har en klar plan for hva de ønsker å skape. Ordningen gjelder også for bestillere og arrangører. Kulturrådet legger vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Noen tips til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelsen: svar på spørreordene hvem, hva, når, hvor, hvordan og hvorfor. Beskriv så godt det lar seg gjøre hvordan du skriver musikk, altså hva som er metoden og prosessen du benytter deg av i din komponering/ låtskriving. Hva vil du med dette prosjektet/ dette albumet, hva er din kunstneriske motivasjon og eventuelle veivalg? Jo mer du kan si om hva du ønsker å utrette og hvor du vil med musikken din, jo lettere er det for det faglige utvalget å oppfatte ditt engasjement.
 • Formidlingsplan: dette er et obligatorisk felt å fylle ut, og her skal du punktvis sette opp hvordan du tenker at musikken skal formidles til et publikum. Du kan f.eks sette opp planlagt dato for utgivelse og planlagte konserter/turneer i den grad du har noe på plass av dette. Skal verket/albumet formidles til publikum på en annen måte så oppgi dette.
 • Fremdriftsplan: I hvilket tidsrom skal musikken komponeres, når skal det spilles inn, når skal det utgis og når skal det fremføres live?
 • Intensjonsavtale: intensjonsavtale for formidling/konserter er ikke i denne runden obligatorisk, men teller positivt. Har du bekreftede eller planlagte konserter/fremføringer etter at verket er ferdig komponert, så husk å legg ved dokumentasjon på dette!
 • Vedlegg: Lydfiler og CV er de viktigste vedleggene. Intensjonsavtaler med bestiller/spillested/festival e.l. teller i denne ordningen også positivt.

Tidligere innstillingslister fra ordningen Komposisjon og produksjon av musikk

2. Norsk kulturfond: Musikere og musikkensembler

Planlegger du en turné for bandet? Musikere, artister og band innen alle sjangere kan søke på denne ordningen. 

Kulturrådet ønsker at tilskuddordningen skal bidra til at god musikk blir tilgjengelig for flest mulig. Spesifikt gis det tilskudd til innøving, preproduksjon og konsertvirksomhet.

Tidligere innstillingslister fra ordningen Musikere og musikkensembler.

3. Norsk kulturfond: Fonograminnspillinger 

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Pengepotten i denne ordningen er begrenset, og man må argumentere for hvorfor ditt prosjekt har et særskilt behov for støtte. Eksempler på slike prosjekter kan være musikk for barn og unge eller innspilling av flerkulturell tradisjonsmusikk, i følge Kulturrådet selv.

Tidligere innstillingslister fra ordningen Fonograminnspillinger.

Denne ordningen har løpende frist:

Norsk kulturfond: Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Har du nylig utgitt et album? Tilskuddet skal bidra til å dekke kostnader til innspilling, utgivelse og formidling. Merk deg at man søker om støtten etter at albumet er utgitt. Det er kun utgivere/plateselskap som kan søke på denne ordningen, men det er også mulig for en låtskriver/sangtekstforfatter/utøver å søke på vegne av sin utgiver hvis det gjøres en skriftlig avtale.  

Tidligere innstillingslister fra ordningen Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger.