Husk å få med NOPA-kontingenten på skattemeldingen! - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Husk å få med NOPA-kontingenten på skattemeldingen!

Har du husket å legge til NOPA-kontingenten i regnskapet på skattemeldingen? NOPAs regnskapsmedarbeider Magnus Falkenberg forklarer fremgangsmåten for våre medlemmer.
AVE_8426_web
Har du spørsmål om hvordan du får NOPA-kontingenten med på skattemeldingen? Kontakt vår regnskapsmedarbeider Magnus Falkenberg, Foto: Anne Valeur

Det nærmer seg frist for innlevering av skattemelding for næringsdrivende den 31. mai, og i den forbindelse har vi mottatt noen henvendelser om hvordan man får med NOPA-kontingenten i regnskapet/næringsspesifikasjonen.

Kontingenten blir automatisk trukket av TONO-avregningen i mai/juni. Dokumentasjonen på dette finner man på min side i TONO under dokumenter -> kontoutskrifter. Last ned kontoutskriften for det aktuelle året, og i mai/juni er det en linje som heter «Trekk av NOPA kontingent» – denne kan brukes som dokumentasjon på kontingenttrekket.

På kontoutskriften står det også oppført totale inntekter for året. Dette er det samme beløpet som er rapportert til Skatteetaten, og står oppført i skattemeldingen under næring. Dette beløpet skal stemme med det som er oppgitt i regnskapet/næringsspesifikasjonen. Dersom man har oppgitt en lavere TONO-inntekt (tilsvarende kontingent-trekket) i regnskapet/næringsspesifikasjonen enn det TONO har innrapportert, fører man kontingenten slik: 2.000,- til 7400 eller 7410 (konto for kontingenttrekk) som debet, og 2.000,- til inntektskontoen for TONO-vederlag på kredit.

Har du noen spørsmål? Kontakt gjerne NOPAs regnskapsmedarbeider Magnus Falkenberg på magnus@nopa.no.