Husk å søke Fond for lyd og bilde - NOPA
 • EN
 • Kalender 04

Husk å søke Fond for lyd og bilde

Fristen er 2. februar!
fflb med ramme web

Prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde gir tilskudd til både låtskriving/ komponering, innspilling, tekstskriving og turnéstøtte. Innenfor prosjektstøtte finnes det syv ulike kategorier. Det er mulig å søke på flere av disse, men det må altså sendes ny søknad for hver kategori. Her er det viktig å lese teksten godt og sørge for at man søker på riktig ordning/kategori for sitt prosjekt.

NOPA har samlet noen tips til deg som skal i gang med søknadsskrivingen: 

 • Husk at ordningen har vedtekter og formål som avgrenser hva det kan gis penger til. Les derfor informasjonen om ordningen nøye.
 • Når du skal legge ved musikk er det viktig å plukke ut det som best representerer det du søker penger til akkurat nå.
 • Sørg for at lydeksempelet innfrir vanlige krav for avspilling. Unngå filer som har lav lyd eller bruker 45 sekunder før musikken faktisk starter osv.
 • Sørg for at CV-en din hovedsakelig tar med de erfaringene som er relevante for prosjektet du søker midler til.
 • Sett realistiske summer på utgiftene dine. De som skal vurdere søknaden vet mye om kostnader i denne sammenhengen. Bruk derfor veiledende takster for musiker- og komponisthonorar i budsjettet. Musikersatser finner du på CREO sine sider, mens satser for komponering og tekstskriving ligger på NOPAs sider her.

Fond for lyd og bilde er delt i flere ordninger der disse er de mest relevante for NOPAs medlemmer:

 • Prosjektstøtte fonograminnspilling
  • Det kan søkes støtte til innspilling, produksjon og formidling av et fremtidig album eller serie av singler med minimum samlet varighet på 20 minutter.
 • Prosjektstøtte musikk – (konsert, turné og komponering)
  • Det kan søkes støtte til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
 • Prosjektstøtte tekst
  • Her kan du blant annet søke dersom du skal skrive tekst til musikk.

For dere som jobber med musikk til film er det viktig å få med seg støtteordnignen Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner som også har frist 2. februar.

Vi minner også om den løpende søknadsfristen på ordningen Markedsføring av musikkutgivelser.

Få hjelp til søknaden!

Chi Ton fra NOPAs administrasjon hjelper deg med søknaden din.

Prosjektansvarlig Chi Ton setter av tid til å hjelpe deg med søknaden! Send en e-post til chi@nopa.no

og hun vil ta kontakt med deg på telefon eller e-post. NB: Det kan være mye pågang i sluttspurten mot søknadsfrist, så ta gjerne kontakt i god tid!