Medlemskontingent i NOPA 2016


NOPAs arbeid

Medlemskontingent i NOPA 2016

På generalforsamlingen 30. mai ble det innført lik medlemskontingent for alle. Ordningen med direkte trekk fra TONO-avregningen videreføres, og trekket skjer i juni.

Høring – forslag til ny åndsverklov


NOPAs arbeid

Høring – forslag til ny åndsverklov

Utkastet til ny åndsverklov har høringsfrist 8. august. NOPAs styre og administrasjon deltar på flere seminarer om opphavsretten og har også invitert kompetanse inn i styremøtene for å snakke om den nye åndsverkloven. En solid lov er grunnlaget for vårt virke.

Ny åndsverklov på høring


NOPAs arbeid

Ny åndsverklov på høring

NOPA har kommet med flere innspill til ny åndsverklov. Nå er den nye loven ute på høring, og NOPA er selvfølgelig høringsinstans.

Økokrim tar beslag i domenet popcorn-time.no


NOPAs arbeid

Økokrim tar beslag i domenet popcorn-time.no

Pressemelding: ØKOKRIM har i dag tatt beslag i domenet popcorn-time.no. ØKOKRIM mistenker at domenet benyttes til straffbar medvirkning til brudd på åndsverkloven § 2, som gir rettighetshaver enerett til å råde over åndsverk.

Tilbake til toppen