Tall er makt - Kunstnerundersøkelsen 2021 - NOPA
  • EN
  • Kalender 28

Tall er makt – Kunstnerundersøkelsen 2021

Kulturrådet med undersøkelse om kunstneres arbeids- og levekår
Kunstnerundersøkelsen 2021

NOPA bruker resultatene fra kunstnerundersøkelsene aktivt i vårt lobbyarbeid. I valgkampen har de politiske partiene sagt at de vil prioritere kunstnerøkonomi, Med høy svarprosent gir det tyngde i argumentasjonen. Vi håper så mange som mulig prioriterer å svare på undersøkelsen.

Det er Telemarksforskning som har fått i oppdrag fra Kulturrådet å kartlegge kunstnernes inntekter og arbeidsvilkår i 2019 og 2020. Undersøkelsen sendes til NOPAs medlemmer og mange andre kunstnere i Norge, og svarene de får fra dere vil hjelpe forskerne å kunne gi et detaljert bilde av situasjonen til kunstnere.

 

  • Undersøkelsen blir sendt ut fra Telemarksforskning, og alle kunstnere i Norge får hver sin lenke til å svare. NOPA kan derfor ikke videreformidle undersøkelsen til våre medlemmer.
  • Det tar ca 20 minutter å svare på undersøkelsen, og man kan underveis lagre svarene og fullføre utfyllingen på et senere tidspunkt.
  • Mange av spørsmålene dreier seg om inntekt/ inntektsbortfall og aktivitetsnivå/arbeidstimer, der omtrentlige anslag er tilstrekkelig (trenger ikke nøyaktige tall).
  • Resultater fra undersøkelsen vil formidles i en rapport som publiseres åpent tilgjengelig på Kulturrådets nettsider. Ved publisering er alle data om deg anonymisert. Rapporten skal etter planen være ferdig 1. juli 2022.

 

— Vi er veldig glade for å være i gang med en ny kunstnerundersøkelse. Kunnskap om kunstnernes inntekt og arbeidstid er svært viktig kunnskap å ha, både når fremtidens kunstnerpolitikk skal utformes og for å sikre at ordninger og tiltak på kulturfeltet er riktig innrettet, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen.

Hun håper at så mange kunstnere som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen og understreker hvor viktig bred deltakelse er for å få et riktig bilde av situasjonen for kunstnere.

— Vi vet at mange kunstneres økonomi er sammensatt og at inntektene for mange varierer svært mye fra år til år. For å gjennomføre gode analyser av kunstnernes måter å organisere arbeidet på, og hvordan de benytter seg av dagens tilskuddsordninger og stipender, er det avgjørende å få inn svar fra så mange som mulig.

Det er opprettet en Facebookside der Telemarksforskning vil svare på spørsmål knyttet til undersøkelsen.

Kilde: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/skal-undersoke-kunstneres-arbeids-og-levekar