NOPAs stipender er delt ut


Tildelinger

NOPAs stipender er delt ut

74 personer søkte om ca 2,3 millioner i arbeids- og reisetilskudd fra NOPA i september 2015. Kr 660.000 ble fordelt på 29 søkere.

Hjelp! Skrivesperre!


Hjelp! Skrivesperre!

Den 26. august ble det arrangert Musikkforum med tema «Skrivesperre!». Blant paneldeltagerne satt psykolog Kirsti Jareg, som nå har utbrodert temaet i sin spalte på psykologisk.no.

Trenger du økonomikursing?


Arrangementer

Trenger du økonomikursing?

MØST (Musikknettverket Østlandet) setter opp kurs i økonomi i for musikere og andre i musikkbransjen som er selvstendig næringsdrivende, har enkeltpersonforetak eller driver AS.

Søknadshjelp!


Søknadshjelp!

Søknadsfristen for Statens kunstnerstipend er den 16. oktober. For at nettopp du skal ha størst mulig sjanse til å få stipend, viderebringer vi deg disse rådene fra komiteen for populærkomponister (og forfattere av tekst til populærmusikk).

Se Musikkforum: Om Tekstskriving på livestream


Se Musikkforum: Om Tekstskriving på livestream

Vi forsøker for første gang å livestreame Musikkforum fra Kulturhuset i Oslo, slik at de som ikke har anledning til å komme, også kan få med seg arrangementet.

NOPA i Europa


NOPA i Europa

I månedsskiftet september-oktober avholdt ECSA (European Composer and Songwriter Alliance) Generalforsamling i London. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen stilte for å ivareta NOPA-medlemmers interesser i det europeiske markedet.

Velkommen til Musikkforum om Tekstskriving


Velkommen til Musikkforum om Tekstskriving

Fire erfarne og høyst ulike artister snakker om å skrive tekster til musikk. Kari Bremnæs, Truls, Frida Annevik, og Jeff Wasserman i samtale med Sigrid Hvidsten på Kulturhuset i Oslo. Gratis inngang!

Havna-datoene er klare!


Havna-datoene er klare!

I januar inviteres nok en gang NOPA-medlemmer til tre dager med fag og moro på Scandic Havna Tjøme.

Tilbake til toppen