To søknadsfrister 15. oktober - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

To søknadsfrister 15. oktober

Har du tenkt å søke på NOPAs såkornmidler eller Statens Kunstnerstipend? Få tips til hva som skal være med i søknaden!
Statens Kunstnerstipend

Både Såkornmidler og Statens Kunstnerstipend er gode ordninger for å søke om arbeidsstipend for å kunne sette av tid til å skrive ny musikk.

Såkornmidler: søknadsfrist 15. oktober kl 24:00

Skriv en kort og konsis søknad! Søknad om arbeidsstipend skal inneholde maks 2 lydvedlegg der du er opphaver (gjerne én demo/tekst fra musikken det søkes om støtte til å lage, pluss en tidligere utgitt låt). Søknad om reisestøtte skal inneholde budsjett i tillegg til et lydvedlegg.

I presentasjon av søkeren er det lagt opp til at du skal skrive ett kort avsnitt som oppsummerer hvem du er og ditt kunstneriske virke. Under beskrivelse av hva stipendet skal brukes til ønsker komiteen å lese om hva du skal arbeide med fremover. Beskriv hvordan du arbeider, hva som er circa tidsplan, og hva som skal bli resultatet.

Det skal være overkommelig å både søke og vurdere søknader innenfor NOPAs egne støtteordninger, så korte og konsise søknader foretrekkes.

Klikk her for å søke

Statens Kunstnerstipend: søknadsfrist 15. oktober kl 13:00

Vi har laget en god oversikt over hvor og hva en bør søke for Statens Kunstnerstipend her. De fleste av NOPAs medlemmer høre hjemme i kunstnergruppen “Populærkomponist”, og man trenger kun å fylle ut ett søknadsskjema selv om man søker om ulike typer stipender innenfor denne kunstnergruppen.

Søker du arbeidsstipend, kreves det at midlene brukes til opphavsrelatert virksomhet (komponering eller skriving av låter/sangtekster)

Søker du diversestipend, kan du søke om midler til opphaverrelatert musikkutstyr, markedsføring, reiser osv. Husk at også diversestipend må ha opphaverfokus. Er du også utøver og ønsker støtte for å dra på turné, bør du i tillegg søke under kunstnergruppen «Musikere, sangere og dirigenter».

Vi oppfordrer alle populærkomponister i hovedsak å søke om arbeidsstipend eller arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere (for søkere under 35 år) og diversestipend. Det er fullt mulig å søke flere stipendtyper samtidig.

Klikk her for å søke

Ønsker du tilbakemelding på søknadstekst?

Medlemsansvarlig i NOPA, Trine Mjølhus Jacobsen, kan svare på spørsmål fra medlemmer og gi tips til hvordan du kan forbedre søknaden din.

Send en e-post til Trine i god tid før fristene, der utkast til søknadstekst gjerne kan følge e-posten.