Siste nytt - Side 70 av 78 - NOPA
 • EN
 • Kalender 03
 • NOPAs arbeid

  ABC for stipendsøkere

  Vi vet at mange sitter på ideer til gode musikkprosjekter og trenger støtte til gjennomføring. Det er mange fine stipendordninger som man kan søke, og det å skrive søknad er ingen vanskelig vitenskap. Her gir NOPA-medlem Guro von Germeten noen generelle tips.

 • NOPAs arbeid

  Vil du bli tillitsvalgt?

  Gjennom året oppnevner NOPAs generalforsamling og NOPAs styre medlemmer til diverse styrer, utvalg og juryer. Har du lyst til å bidra? Ved vurderingen av kandidater skal det blant annet tas hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning for å representere medlemmenes mangfold. Alle verv i NOPA er honorert.

 • Arkiv

  Opphaver har krav på å bli navngitt

  I et intervju på P3 fortalte låtskriver og Idol-dommer Ina Wroldsen om en ukultur mellom produsenter og kvinnelige vokalister. Produsentene føler at de ikke trenger å kreditere kvinnene. Manglende kreditering er en problemstilling vi opphavere kjenner oss så altfor godt igjen i.

 • Arkiv

  Viktig spørreundersøkelse: EUs nye copyright-lovgivning

  Vi har fått en henvendelse fra ECSA, om å svare på en undersøkelse fra Europakommisjonen. Den handler om sammenhengene mellom digitale plattformer og rettighetshavere, og svarene vil bl.a. brukes inn i arbeidet om ny åndsverklovgivning i EU. Det er positivt for alle komponister og tekstforfattere at mange av dere gjennomfører denne undersøkelsen.

 • Arkiv

  God jul fra NOPA

  Styreleder Ingrid Kindem har skrevet et julebrev som oppsummerer NOPAs arbeid i 2015 og staker ut kursen for 2016. Les brevet her.