Statens kunstnerstipend for 2016 er tildelt - NOPA
  • EN
  • Kalender 11

Statens kunstnerstipend for 2016 er tildelt

894 kunstnere vil i løpet av de nærmeste dagene motta beskjed om at de har kommet gjennom nåløyet og er tildelt Statens kunstnerstipend for 2016. Vi har samlet alle populærkomponistene i en tabell og gleder oss over at så mange NOPA-medlemmer har fått stipend.
Kulturrådet logo
Kulturrådet (Faksimile Kulturradet.no)

NOPA får mange spørsmål fra sine medlemmer om hvordan man skriver den beste mulige søknaden. Vi arbeider aktivt for at de beste prosjektene skal få tildelt stipend og har blant annet laget en ABC for stipendsøkere. I våre nyhetsbrev og på våre Facebooksider minner vi om viktige søknadsfrister. Derfor er det ekstra gledelig å se at så mange av våre medlemmer blir tildelt stipend. Det betyr at de er voldsomt flinke til å skrive søknader, at det er et høyt volum av medlemmer i søkermassen og at det finnes en bevissthet rundt hvilke ordninger som eksisterer.

Vi gratulerer alle mottagerne av Statens kunstnerstipend for 2016, og sender en ekstra stor gratulasjon til vårt medlem Geir Holmsen, som har fått stipend for seniorkunstnere. Dette innebærer et årsbeløp på 233 945 kroner i perioden frem til mottakeren fyller 67 år. Vel fortjent!

Arbeidsstipend:

Navn Fylke Kunstnergruppe Beløp NOPA-medlem?
Rohde, Rasmus Sør-Trøndelag Populærkomponister Ja
Ådland, Kato Hordaland Populærkomponister Ja
Hytta, Anne Oslo Populærkomponister Ja
Germeten, Guro von Oslo Populærkomponister Ja
Utnem, Andreas Oslo Populærkomponister Ja
Hartberg, Aslak Akershus Populærkomponister Ja
Kristiansen, Kjartan Oslo Populærkomponister Ja
Ramskjell, Erling Nordland Populærkomponister Ja
Eriksen, Torun Oslo Populærkomponister Ja
Seim, Gunhild Rogaland Populærkomponister Ja
Romberg, Martin Vestfold Populærkomponister Ja
Askvik, Anette Oslo Populærkomponister Ja
Ånesen, Arnt Håkon Akershus Populærkomponister
Raknes, Eldbjørg Sør-Trøndelag Populærkomponister Ja
Eftestøl, Sverre Vest-Agder Populærkomponister Ja

Arbeidsstipend for yngre/uetablerte kunstnere:

Børsheim, Annlaug Hordaland Populærkomponister Ja
Stray, Einar Oslo Populærkomponister
Myhr, Eirik Oslo Populærkomponister Ja
Solberg, Mai Elise Oslo Populærkomponister
Sandvik, Torbjørn Helgesen Oslo Populærkomponister Ja

Stipend for seniorkunstnere:

Holmsen, Geir Akershus Populærkomponister nopa Ja

Diversestipend:

Jakobsen, Siv Kalland Akershus Populærkomponister 30 000
Carstensen, Stian Akershus Populærkomponister 30 000 Ja
Kinden Endresen, Ketil Hordaland Populærkomponister 20 000
Sevaldsen, Kristin Oppland Populærkomponister 60 000
Haaland, Leif-Ivar Oslo Populærkomponister 30 000
Frøkedal, Anne Lise Oslo Populærkomponister 20 000 Ja
Giske, Bendik Hvamen Oslo Populærkomponister 50 000 Ja
Brække, Øyvind Oslo Populærkomponister 60 000 Ja
Voldnes, Finn B. Coren Oslo Populærkomponister 40 000 Ja
Ropstad, Erlend Oslo Populærkomponister 60 000 Ja
Sandbæk Jensen, Kine Oslo Populærkomponister 30 000
Glenton Raknes, Thea Oslo Populærkomponister 30 000
Sligter, Jessica Oslo Populærkomponister 40 000
Austestad, Hans Martin Oslo Populærkomponister 40 000 Ja
Nernes, Kjetil Rogaland Populærkomponister 30 000
Ognedal, Odd Erik Rogaland Populærkomponister 20 000 Ja
Engum, Trond Sør-Trøndelag Populærkomponister 21 000

 

Se alle tildelingene for alle kunstnergrupper på Kulturrådets sider.