ABC for stipendsøkere - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

ABC for stipendsøkere

Vi vet at mange sitter på ideer til gode musikkprosjekter og trenger støtte til gjennomføring. Det er mange fine stipendordninger som man kan søke, og det å skrive søknad er ingen vanskelig vitenskap. Her gir NOPA-medlem Guro von Germeten noen generelle tips.
Faksimile fra video av Haakon Berg Mathisen.
Faksimile fra video av Haakon Berg Mathisen.

NOPA har rundt 90 tillitsvalgte som sitter i forskjellige utvalg, verv og juryer i kulturlivet. De forteller at mange potensielt gode prosjekter ikke har fått tildelt støtte fordi søknadene var slurvete utført eller mangelfulle. Dette synes vi i NOPA er fryktelig dumt, og vi har derfor laget denne videoen for å veilede søkere, både våre medlemmer og andre. Vårt mål er å bidra til at kunstnerne med de beste ideene får støtte, og ikke bare de beste søknadsskriverne.

Under videoen vil du finne mer spesifikk informasjon om de enkelte stipendene. Dette har vi hentet inn fra våre tillitsvalgte, og vi arbeider med å få samlet dette på en fast side. Vi velger likevel å publisere dette som en nyhet nå, siden det er mange søknadsfrister i februar. Vi har også lagt ved to videoer med søknadsveiledning fra Kulturrådet.

Fond for lyd og bilde

Det Norske Komponistfond
Statens stipend for populærkomponister (kommer)
Komponistenes Vederlagsfond
Tekstforfatterfondet (kommer)