Vil du representere NOPA og arbeide for populærmusikken? - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Vil du representere NOPA og arbeide for populærmusikken?

NOPA trenger nye kandidater til komiteer, juryer og til styret.
Styre med bord

Gjennom året oppnevnes medlemmer til verv gjennom NOPA. I år skal vi få inn flere nye styremedlemmer, og det velges også kandidater til andre komiteer og juryer. Valgkomiteen er nå i gang med å finne gode kandidater til ledige verv. Har du lyst til å bruke din erfaring og kompetanse og bidra i vårt arbeid for populærmusikken?

Registrer deg på våre sider for å vise din interesse for å bli tillitsvalgt.

Les mer om hvordan valgprosessen foregår.