Vil du bli tillitsvalgt? - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Vil du bli tillitsvalgt?

Gjennom året oppnevner NOPAs generalforsamling og NOPAs styre medlemmer til diverse styrer, utvalg og juryer. Har du lyst til å bidra? Ved vurderingen av kandidater skal det blant annet tas hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning for å representere medlemmenes mangfold. Alle verv i NOPA er honorert.

Registreringsskjema for verv

Gjennom året oppnevnes mange medlemmer til verv gjennom NOPA, blant annet i ulike juryer, styrer og komiteer. Har du lyst til å bruke din erfaring og kompetanse og bidra i vårt arbeid for populærmusikken? Registrer deg i skjemaet for å vise din interesse for å være tillitsvalgt.
    Du har mulighet å krysse av for flere sjangre.
  • Her kan du utdype hva du ønsker å arbeide med i NOPA. Våre medlemmer er representert i NOPAs egne styrer, komiteer og juryer, og vi utnevner også medlemmer til å arbeide i eksterne fond og utvalg i musikkbransjen. Hva har du lyst til å bidra med?
  • Dersom du har arbeidet i musikkbransjen eller innehatt verv tidligere, så nevn gjerne dette her.
  • Tidligere arbeidserfaring, språkkompetanse, opphold i utlandet, personlige egenskaper, utdanning etc.
  • Max. file size: 40 MB.
    Her har du mulighet å legge ved din CV (valgfritt)