• EN
  • Kalender 18

Vil du bli tillitsvalgt?

Gjennom året oppnevner NOPA medlemmer til diverse juryer, styrer og utvalg. Har du lyst til å bidra?

Bli tillitsvalgt

Skjema for rekrutttering av tillitsvalgte
  • NOPA har representanter i egne styrer og utvalg, medlemmer i fond og stipendkomiteer og har bl.a. jurymedlemmer i ulike priser. Hva har du lyst til å bidra med? Er du mest opptatt av tekst, musikk eller begge deler?