Vil du bli tillitsvalgt? - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Vil du bli tillitsvalgt?

Gjennom året oppnevner NOPA medlemmer til diverse juryer, styrer og utvalg. Har du lyst til å bidra?

Registreringsskjema for verv

Gjennom året oppnevnes mange medlemmer til verv gjennom NOPA, blant annet i ulike juryer, styrer og komiteer. Har du lyst til å bruke din erfaring og kompetanse og bidra i vårt arbeid for populærmusikken? Registrer deg i skjemaet for å vise din interesse for å være tillitsvalgt.
    Du har mulighet å krysse av for flere sjangre.
  • Våre medlemmer er representert i NOPAs egne styrer, komiteer og juryer, og vi utnevner også medlemmer til å arbeide i eksterne fond og utvalg i musikkbransjen. Hva har du lyst til å bidra med?
  • Dersom du har arbeidet i musikkbransjen eller innehatt verv tidligere, så nevn gjerne dette her.
  • Her har du mulighet å legge ved din CV (valgfritt)