Vil du bli tillitsvalgt i NOPA? - NOPA
  • EN
  • Kalender 27
Styret 2 – Holmen – Foto Marthe Vee
NOPAs styre på tillitsvalgtseminar høsten 2019. Foto: Marthe Vee

NOPA har i dag representanter i omtrent 150 verv musikklivet. Målet er at NOPA skal ha engasjerte medlemsrepresentanter, som viser en stor bredde av komponister og låtskrivere.

Nå håper vi at du vil være med på å ta en større del i NOPAs arbeid, og bidra med din kompetanse. På NOPAs generalforsamling 25. mai skal det finnes nye kandidater til verv som NOPA styre, komiteen for Statens kunstnerstipend, desisor, Tekstforfatterfondet og så videre. Du finner en full oversikt over alle vervene våre her.

– KOMPETENT MEDLEMSMASSE

Åshild Watne har vært tillitsvalgt i NOPA gjennom flere verv. Hun har tidligere vært styremedlem i NOPA og sittet i flere utvalg. Nå leder hun NOPAs valgkomité, som har ansvar for å sette sammen et forslag over nye kandidater til vervene i NOPA. Hun oppfordrer medlemmene til å melde seg som tillitsvalgt, eller foreslå andre de mener vil passe.

– Vi er glad for innspill fra alle deler i NOPA-familien. NOPA har et utrolig stort spenn av medlemmer, og valgkomiteen er opptatt av at også de tillitsvalgte skal representere en bredde med hensyn til erfaringer og vinklinger, sjangere, geografi, alder og kjønn. Vår jobb er å finne engasjerte, flinke folk, som har tid og lyst til å gjøre en jobb for foreningen, sier hun.

– Det er et privilegium å være valgkomite i en forening med en så kompetent medlemsmasse.

MELD DIN INTERESSE TIL VALGKOMITEEN

 

Åshild Watne leder valgkomiteen sammen med Kristoffer Tømmerbakke, Elin Furubotn, Lars Bremnes og Kristin Skåre. Foto: Marthe Vee

HVEM VELGER UT KANDIDATER?

De fleste kandidatene velges av NOPAs valgkomité, som innstiller kandidater til tillitsverv. Noen verv går gjennom NOPAs styre, som oppnevner kandidater til komiteer og juryer. Det skal nå velges nye representanter til flere komiteer og juryer, blant annet Prøysenprisen og komiteen for statens stipend.

Valgkomiteen skal i år finne kandidater til verv i styret, komiteen for statens stipend, valgkomiteen, desisor, stiftelsen Cantus og TONOs stipendkomité. Noen skal skiftes ut, noen kan gjenvelges. Man kan ha samme verv i inntil seks år – eller fire år for komiteer og utvalg som deler ut penger.

Hvordan velges det ut?

Valgkomiteen arbeider etter vedtektenes §18, som sier at komiteen skal ta hensyn til behov for kontinuitet, endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning. De skal også ta hensyn til at både komponister og tekstforfattere er representert. Valgkomiteen skal ha for øye at ingen bør sitte sammenhengende i samme tillitsverv i mer enn seks år.

De nye representantene velges 25. mai, på NOPAs generalforsamling.