Vil du representere NOPA og arbeide for populærmusikken? - NOPA
  • EN
  • Kalender 26
Styret pluss adm Holmen 2020
NOPAs styre og administrasjon på styreseminar august 2020. Foto: Chi Ton.

Gjennom året oppnevnes medlemmer til verv gjennom NOPA. I 2021 skal NOPA blant annet velge flere nye medlemmer og varamedlemmer til styret, komiteer, fond og juryer. NOPA har representanter i rundt 130 verv i musikklivet. Vi ønsker å få vite om du lyst til å bruke din erfaring og kompetanse og bidra i vårt arbeid for populærmusikken. Du kan også tipse om kandidater du ønsker skal representere deg.

MELD DIN INTERESSE FOR Å VÆRE TILLITSVALGT HER

 

KOMPETENT MEDLEMSMASSE

NOPA har et utrolig stort spenn av medlemmer med høy kompetanse, og en mangfoldig sammensetning er viktig når representanter til ulike verv skal velges. De skal representere en bredde med hensyn til erfaringer og vinklinger, sjangere, geografi, alder og kulturell bakgrunn m.m. Vi er på jakt etter engasjerte medlemmer som har tid og lyst til å gjøre en jobb for foreningen og feltet de representerer.

NOPA-medlem Arvid Wam Solvang leder valgkomiteen. Sammen med Kristoffer Tømmerbakke og Kristin Skaare setter han nå i gang arbeidet for å finne gode kandidater til alle vervene som skal fylles. Foto: Anne Valeur

NÅR OG HVORDAN VELGES KANDIDATER?

Valgkomiteen og NOPAs styre har ansvar for å finne gode kandidater blant NOPAs medlemmer til ledige verv. På NOPAs generalforsamling 25. mai skal det velges nye medlemmer til blant annet NOPA styre, komiteen for Statens kunstnerstipend, desisor, valgkomiteen, Tekstforfatterfondet og Norsk komponistfond. En valgkomite skal presentere forslag til kandidater som velges på NOPAs generalforsamling.

I tillegg utnevner NOPAs styre en del representanter gjennom året, som kandidater til verv i TONO, juryer og ulike fond.  Du finner en full oversikt over alle vervene våre her.

Valgkomiteen arbeider etter vedtektenes §18, som sier at komiteen skal ta hensyn til behovet for både kontinuitet og endring, samt en bredest mulig sammensetning for å representere medlemmenes mangfold. Valgkomiteen arbeider for at ingen bør sitte sammenhengende i samme tillitsverv i mer enn seks år. For verv som deler ut stipender og penger er maksimumstiden fire år.

OVERSIKT OVER INTERESSERTE KANDIDATER

Alle som registrerer seg som interesserte i å ha et verv for NOPA, blir vurdert av valgkomiteen til de vervene som skal fylles. Valgkomiteen tar også direkte kontakt med medlemmer de mener kan tilføre noe og passe i de ulike vervene.

For å få til en mangfoldig sammensetning så kan ikke alle som viser sin interesse regne med å bli innstilt. NOPAs styre bruker oversikten over interesserte når de skal finne kandidater til verv, og det er derfor mulig å bli kontaktet gjennom hele året til verv som skal fylles.