Vil du representere NOPA og arbeide for populærmusikken? - NOPA
  • EN
  • Kalender 28

Vil du representere NOPA og arbeide for populærmusikken?

Meld din interesse!
Styre med bord
NOPAs styre og administrasjon på styreseminar august 2020. Foto: Chi Ton.

MELD DIN INTERESSE FOR Å VÆRE TILLITSVALGT HER

NOPA har et utrolig stort spenn av medlemmer med høy kompetanse. En mangfoldig sammensetning er viktig når representanter til ulike verv skal rekrutteres. De skal representere bredde med hensyn til erfaringer og vinklinger, sjangere, geografi, alder og kulturell bakgrunn m.m.

Ved vurderingen av kandidater skal det blant annet ta hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning for å representere medlemmenes mangfold.

Les mer om hva det vil si å være tillitsvalgt!