Vil du representere NOPA og arbeide for populærmusikken? - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Vil du representere NOPA og arbeide for populærmusikken?

Meld din interesse!
Tillitsvalgseminar bilde
Tillitsvalgte i NOPA på seminar, januar 2023. Foto: Frank Michaelsen

MELD DIN INTERESSE FOR Å VÆRE TILLITSVALGT HER

NOPA har et utrolig stort spenn av medlemmer med høy kompetanse. En mangfoldig sammensetning er viktig når representanter til ulike verv skal rekrutteres. De skal representere bredde med hensyn til erfaringer og vinklinger, sjangere, geografi, alder og kulturell bakgrunn m.m.

Ved vurderingen av kandidater skal det blant annet ta hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning for å representere medlemmenes mangfold.

Les mer om hva det vil si å være tillitsvalgt!