– Tett verdigapet

Neste uke avgjøres skjebnen til EUs opphavsrettsdirektiv.

Det kunstnere ønsker seg mest av alt er å nå ut til et publikum. Internett, strømmetjenester og sosiale medier gjør det mulig å nå ut til alle som har tilgang til en smart-telefon eller datamaskin. Hva hadde internett vært uten musikk, foto og filmer?

VERDIGAPET

Google og Facebook kan i dag tjene gigantiske summer på musikk uten at dette deles med rettighetshaverne – også kalt «verdigapet». Dette har vært mulig på grunn av et smutthull i EU-lovverket.

Siden 2015 har det pågått et arbeid for å fornye dette lovverket i EU, EUs opphavsrettsdirektiv. Neste uke er det klart for den avgjørende avstemningen, som kan føre til at Google og Facebook endelig må betale for musikk – på lik linje som Spotify og andre strømmetjenester.

STÅR SAMLET

NOPA står nå sammen med 107 europeiske organisasjoner og ber parlamentarikerne å vedta det nye direktivet.

– Dette vil være en stor seier for kunstnerne, hvor vi endelig kan operere i en digital økonomi der arbeidet vårt blir anerkjent. Vi ber politikerne i EU om å ta ansvar: Vedta opphavsrettsdirektivet og tett verdigapet, sier styreleder Ingrid Kindem.

Arbeidet med det nye direktivet startet i 2015 da EU la frem sin strategi for et fritt, digitalt europeisk marked, den såkalte «Digital Single Market Strategy». Det nye opphavsrettsdirektivet ble lagt frem i 2016, i forlengelse av denne strategien og har ført til store diskusjoner med steile fronter. Google har brukt mer enn 30 millioner euro på lobbyvirksomhet i den hensikt å motarbeide endringer i opphavsrettslovgivningen.

– Generasjoner av kunstnere har gjort det mulig å søke opp et stykke musikk, et bilde eller en film. Søkemotorer uten tilgang til kunstnerisk innhold ville gjort oss fattigere. En forutsetning for å skape musikk eller filmer er at vi kunstnere får dekket våre produksjonskostnader. En forutsetning for kvalitet i kunstnerisk innhold er at man kan arbeide over tid. Det koster. Ikke bare i kroner og ører, men også tid og krefter, sier Kindem.

Rettighetsorganisasjoner har arbeidet i over tre år for å forsikre seg om at direktivteksten som ble foreslått ikke blir svekket av Google eller andre. Kunstnere fra alle felt har stått samlet i kampen for å sikre at de kan leve av det de skaper – også når deres verk deles på nett.

NORSK LOVGIVNING

Verdigapet var en av NOPAs fanesaker i arbeidet med ny åndsverklov. NOPA foreslo en bestemmelse som fastslår at nettjenester som YouTube og Facebook må inngå rettferdige lisensavtaler med opphavere. Vi ble delvis hørt, og Stortinget har formelt bedt regjeringen om å vurdere om Norge kan gi regler som sikrer at verdigapet lukkes.

Hva som bestemmes i Brussel vil påvirke Norge. Dersom direktivet går igjennom, vil EUs medlemsland ha to år på å implementere direktivet til nasjonal rett. I Norge vil implementeringen skje gjennom EØS-avtalen.

Avstemningen neste uke kan derfor ha store konsekvenser for norske komponister og tekstforfattere, og bidra til å styrke økonomien til de som skaper innholdet.

Ønsker du mer informasjon om direktivet? Da anbefaler vi deg å se denne videoen med Inger Elise Mey, som på 15 minutter forklarer hva direktivet er og hva vi kan vente oss fremover. Foredraget ble holdt under Nye muligheter for din musikk, et seminar NOPA arrangerte i samarbeid med TONO, Musikkforleggerne og NKF 28. februar i Oslo.

 

Del dette innlegget

Tilbake til toppen