Spørreundersøkelse om MIR - 2021 - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Spørreundersøkelse om MIR – 2021

Vi håper dere tar dere tid til å gjennomføre denne undersøkelsen – det tar ikke så mange minutter.

Da koronakrisen rammet våren 2020 sto musikkindustrien samlet, og MIR virket som sentralt organ. Dagens AU opplever at mange medlemsorganisasjoner ønsker at MIR skal ha en tilsvarende funksjon også i fortsettelsen. Etter hvert som krisen har vedvart, har det imidlertid vist seg vanskelig å holde trykket oppe. MIR har i liten grad hatt rådsleder/sekretærfunksjon i året som har gått, og AU opplever det som vanskelig å holde den fremdriften vi vil ha. Derfor ønsker vi å kartlegge behov og forventning til fortsettelsen i MIR blant medlemsorganisasjonene.

Etter AUs syn har veien videre to mulige hovedspor: 1) Fortsette tilnærmet som før. Det betyr en «prateklubb» der bransjen møtes to ganger i året og oppdaterer hverandre om hva en holder på med. 2) Tilstrebe at MIR blir et politisk verktøy; en aktør som setter agendaen og er naturlig for myndigheter og embetsverk å forholde seg til. For å få til det siste er AUs syn at det må legges mer ressurser i MIR og det må utarbeides styringsdokumenter som kan definere de nødvendige strukturene i MIR og gi tydelig roller og mandat.

Med bakgrunn i dette håper vi dere tar dere tid til å gjennomføre denne undersøkelsen – det tar ikke så mange minutter.

Spørreundersøkelse om MIRs fremdrift 2021

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.