Redusert pris på delegatpass til årets by:Larm - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Redusert pris på delegatpass til årets by:Larm

Rabatterte delegatpass til NOPA-medlemmer.
bilde

Utfordringene rundt kunstig intelligens er et av de store temaene på by:Larms delegatprogram i år. Hva vil denne utviklingen ha å si for musikken?

Årets By:Larm er satt til 14. – 16. september 2023 og NOPA tilbyr som tidligere noen rabbaterte billetter. Vi vil gjerne prioritere dere som har planer om å delta på konferranseprogrammet på dagtid.

NOPA har begrenset antall delegatpass til redusert pris og vil gi beskjed fortløpende til dem som får innvilget pass. Passene fordeles til dem som har tenkt å delta på konferanseprogrammet etter første person til mølla-prinsippet.

Vi tilbyr følgende:

  • Delegatpass
    • Gir tilgang til konferanser, alle konserter, delegat-lounge. Les mer her. 
    • Du betaler en egenandel på 800 kroner (gjelder NOPA-medlemmer) eller early bird-pris på kr 2.940 (gjelder NOPA-tilknyttede)