Søk NOPAs prosjektstøtte - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Søk NOPAs prosjektstøtte

Førstkommende tirsdag 1.september er fristen for å levere søknad til tilskuddsordningen «Prosjektstøtte».
Wipny2
Festivalen Women´s International Party, som også har låtskriverworkshop og debatter på programmet, er én av søkerne som fikk innvilget prosjektstøtte ved forrige tildeling.

Dette er en åpen tilskuddsordning for aktiviteter rettet mot opphavere, populærmusikk og opphavsrett. Dette kan være alt fra låtskrivercamp til podcast. Med opphavere mener vi blant annet komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere, musikkprodusenter og musikkarrangører.

Søknadsskjema for prosjektstøtte.

Til personlige prosjekter kan NOPAs medlemmer søke «Såkornmidler» som har søknadsfrist 15. september.

Dersom du har spørsmål vedrørende tilskuddsordningen «Prosjektstøtte», din søknad eller om du kan søke, nøl ikke med å ta kontakt med prosjektansvarlig Chi Ton på e-post chi@nopa.no eller på telefon 936 81 199.