• EN
  • Kalender 22

NOPAs såkornmidler er delt ut

86 personer søkte om ca 2,8 millioner kroner i arbeids- og reisestipend fra NOPA i februar 2017. Sakkyndig råd hadde 684 500 kroner til rådighet og dette ble fordelt på 28 søkere.

LOGOfremhevet

Konkurransen om midlene er stor, og utvelgelsesprosessen skjer etter at rådet har vurdert alle kandidatene og søknadene i plenum.

For å sikre lik og rettferdig behandling av alle søknader har de laget noen uformelle retningslinjer for hvordan rådet jobber og hva de legger til grunn når de vurderer søknader:

  • En kunstnerisk og faglig vurdering av søknaden og konkrete planer for bruk av midlene legges til grunn for alle innstilinger.
  • For å sikre en rettferdig behandling av alle kandidater vurderes de utelukkende på bakgrunn av søknad med vedlegg, altså vektlegges ikke komitémedlemmenes eventuelle kjennskap til de ulike kandidatenes arbeid.
  • Sakkyndig råd etterstreber god sjangerspredning, geografisk spredning, aldersspredning og kjønnsbalanse i tildelingene.
  • Kandidater som nylig har mottatt såkornmidler vil vanligvis nedprioriteres til fordel for kandidater som ikke har blitt tildelt midler nylig. Dette fordi det er begrenset med midler og mange gode kandidater, rådet ønsker dessuten at så mange som mulig skal kunne nyte godt av ordningen.
  • Søknad om støtte til prosjekter som allerede er gjennomført blir ikke støttet.

Komiteens medlemmer er komponister og forfattere av tekst til musikk. De fire rådsmedlemmene representer forskjellige utrykk og sjangere, til sammen har de en bred musikkfaglig kompetanse. For å gjøre en god jobb som rådsmedlem må de ha kunnskap til å se kvaliteter i alle kategorier. Hvem som til enhver tid sitter i Sakkyndig råd kan du se her.

Neste søknadsfrist er 15. mai 2017.

Tildelinger

EtternavnFornavnFylkeTildelt beløp
DahlenErlandAkershus20 000
EilertsenMatsAkershus25 000
FriisLive FoynOslo30 000
FurøyenCaroline Ailin BuvikNordland20 000
IvelandKariOslo10 000
JohansenIvar ChristianOslo30 000
KoksvikIngvildVest-Agder30 000
KvitnesHenningØstfold20 000
LitleskareThomas HusmoOslo15 000
LorentzenMortenOslo20 000
LudvigsenRogerFinnmark20 000
LysneGeirAkershus40 000
LønningLars IngeOslo30 000
MazuzeIvanOslo40 000
NikolaisenEmilOslo30 000
PaulsbergHannaOslo30 000
QvenildMortenAkershus40 000
RudjordLars JakobVest-Agder30 000
SamuelsenJørund FlugeOslo20 000
SeimTrygveOslo20 000
SevaldsenKristinOppland10 000
SimonsenGeirmund TangvikOslo20 000
SæverudTormodAkershus15 000
TorgetBenedicte EBuskerud40 000
VesjeUno AlexanderOslo12 000
WatneÅshildOslo12 500
YoungJacobOslo40 000
ÅnesenArnt HåkonAkershus15 000