NOPA oppfordrer til å stemme for ny fordelingsmodell i TONO - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

NOPA oppfordrer til å stemme for ny fordelingsmodell i TONO

"Mange av oss har mange forskjellige hatter på oss i det daglige. Tar du på TONO-hatten er valget enkelt: Da er det eneste riktige å stemme for ny fordelingsmodell," skriver styreleder Ole Henrik Antonsen før kveldens årsmøte i TONO. 
IMG_6853
NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen ble 11. juni valgt til ny styreleder i TONO. Foto: Åshild Rullestad Eriksen
Kjære medlem!

I kveld er det årsmøte i TONO.

Det skal stemmes over en ny fordelingsmodell, som er helt nødvendig siden dagens modell ikke oppfyller kravene i lov om kollektiv forvaltning og CISAC-regelverket. Den nye modellen har vært arbeidet med i mange år, og 7. mai ga et enstemmig TONO-styre sin tilslutning.

NOPA stiller seg selvfølgelig bak TONOs styre, og håper våre medlemmer møter opp for å stemme dette igjennom.  

De siste dagene har vi registrert mange poster angående ny fordelingsmodell i sosiale medier. Det spres et inntrykk om at TONO kan la være å innføre en ny modell og at det finnes et større handlingsrom enn TONOs styre og administrasjon vil benytte.

Det er ikke riktig.

I arbeidet med ny fordelingsmodell har nærmest enhver tenkelig stein vært snudd. Det har vært kjørt et titalls fulle avregninger og gjort grundige juridiske utredninger. Søndag fikk alle stemmeberettigede TONO-medlemmer tilsendt et notat fra advokatfirmaet Thommesen, som nå ligger i årsmøtepapirene.

Jeg anbefaler alle å sette seg grundig inn i notatet, der du kan lese at lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett ettertrykkelig slår fast at fordeling til rettighetshaverne skal så langt det er mulig skje på grunnlag av faktisk bruk. 

De som ønsker innføring av ny modell utsatt har flittig spredd poster som sier at 95% av TONOs medlemmer vil tjene mindre på konserter. Det er riktig.

Fordi bakgrunn-området ikke lenger kan brukes til å «toppe opp» konsertområdet, vil det bli mindre på konserter. TONOs beregninger gir en nedgang på 628 kroner i året (medianverdi) for samtlige medlemmer. For kringkasting, der det også tilføres bakgrunns-vederlag i dag, vil TONOs medlemmer få en nedgang på 18 kroner (medianverdi) med ny modell.

Konserter og kringkasting går ned, men det kommer til et nytt avregningsområde for bakgrunn. Det betyr at de samme pengene som tidligere har blitt lagt på konsert og kringkasting fremdeles fordeles ut, men nå etter bedre analogier.

Noen av NOPAs medlemmer vil tjene mindre, noen vil tjene mer. For NOPA har det alltid vært et mål at vederlaget skal tilfalle de som har skrevet musikken vederlaget kreves inn for. Det er faktisk på denne ideen organisasjonen vår ble tuftet for 87 år siden.

Det er ikke alle som deler NOPAs syn. Likevel har samtlige styrerepresentanter i TONO – også Norsk Komponistforenings – stemt for den nye modellen. Fordi vi egentlig ikke har noe valg. Lov om kollektiv forvaltning krever det og CISACs regelverk krever det.

Dersom forslaget om ny modell stemmes ned i kveld, betyr det en ekstra runde – men TONO kommer ikke unna. Det later til å ha spredt seg en oppfatning om at det ikke er noen krise om TONO ikke oppfyller lovens krav eller CISAC-reglementet. Det vil jeg advare på det sterkeste mot. Begge deler kan få økonomiske konsekvenser for TONO og for oss som medlemmer.

Jeg håper så mange som mulig har mulighet til å være med på årsmøtet i kveld – fysisk eller digitalt – for å fatte en svært viktig beslutning. Den er ikke bare historisk, den er også helt nødvendig.

Mange av oss har mange forskjellige hatter på oss i det daglige. Tar du på TONO-hatten er valget enkelt:

Da er det eneste riktige å stemme for ny fordelingsmodell. 

 

Ole Henrik Antonsen
Styreleder i NOPA

 

 


Delta og bær fullmakt for en kollega!

TONOs årsmøte engasjerer mange, men mange er forhindret i å delta. Vi trenger folk som kan delta på møtet og stemme. Du kan delta fysisk eller digitalt og du må ikke selv være stemmeberettighet. Flere av NOPAs medlemmer trenger noen til å stemme for seg.

NOPAs administrasjon vil være behjelpelige med å koordinere dette:

Delta med fullmakt

 

Les mer om TONOs nye fordelingsmodell og hva NOPA mener her.