Årsmøte i TONO – bli fullmaktsbærer! - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Årsmøte i TONO – bli fullmaktsbærer!

På TONOs årsmøte skal det stemmes over flere viktige saker, blant annet tilslutning til ny fordelingsmodell. NOPA stiller seg bak forslagene fra TONOs styre, og vil sikre at NOPA-medlemmer kan benytte stemmeretten sin. Derfor trenger vi fullmaktsbærere.
TONO avlang

På TONOs årsmøte 11. juni skal det stemmes over flere viktige saker, blant annet tilslutning til ny fordelingsmodell. NOPA stiller seg bak forslagene fra TONOs styre, men vi er avhengig av at alle får brukt stemmeretten sin.

Delta og bær fullmakt for en kollega!

TONOs årsmøte engasjere mange, men mange er forhindret i å delta. Vi trenger folk som kan delta på møtet og stemme. Du trenger ikke selv være stemmeberettighet, og du kan delta fysisk eller digitalt. Flere av NOPAs medlemmer trenger noen til å stemme for seg.

NOPAs administrasjon vil være behjelpelige med å koordinere dette.

Bruk skjemaet for å registrere deg som fullmaktsbærer eller gi fra deg fullmakt 

TONOs årsmøte avholdes fysisk på Popsenteret i Oslo tirsdag 11. juni kl. 18.00. og digitalt via årsmøteportalen https://tono.meetando.no, der du også finner møtelenke, sakspapirer og registrering til årsmøtet. Det er også her du overfører/mottar fullmakt.

Mer informasjon om NOPAs synspunkter

I god tid før TONOs årsmøte vil vi orientere medlemmene om NOPAs styres mening i de ulike sakene. Dette vil skje i form av et ekstra nyhetsbrev, sak på nopa.no og i NOPA-podden.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med ane@nopa.no ved spørsmål om deltagelse i møtet eller angående fullmakter.