NOPA møtte kulturdepartementet - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

NOPA møtte kulturdepartementet

20. juni møtte NOPA kulturdepartementet. Statssekretær Bård Folke Fredriksen var ivrig etter innspill fra opphaverne.

NOPA møter Bård Folke Fredriksen, statssekretær i kulturdepartementet. F.v. styreleder Ingrid Kindem, Bård Folke Fredriksen, 1. nestleder Tove Bøygard og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen.
NOPA møter Bård Folke Fredriksen, statssekretær i kulturdepartementet. F.v. styreleder Ingrid Kindem, Bård Folke Fredriksen, 1. nestleder Tove Bøygard og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen.

NOPA tok på oppfordring fra statssekretæren intiativ til et møte med kulturdepartementet for å komme med innspill til hvordan de bør arbeide for å sikre næringsgrunnlaget for norske opphavere. Vi valgte å konsentrere oss om følende saker i halvtimen vi fikk til rådighet:

  • Åndsverkloven
  • Musikk som næring
  • Spill norsk

Styreleder Ingrid Kindem ga departementet ros for arbeidet som er lagt ned i utkastet til ny åndsverklov. Det er fortsatt rom for forbedringer, hvilket NOPA vil gjøre rede for i sitt høringssvar. Statssekretæren oppmuntret til kritikk, men påpekte også viktigheten av å understreke hva som er bra i utkastet.
– Det har vært forbløffende stille foreløpig, så jeg tror det vil komme flere solide tilbakemeldinger fra organisasjoner med andre interesser enn dere, sa Folke Fredriksen.

Musikk som næring

NOPAs medlemmer leverer åndsverk som skaper verdier og inntekt gjennom mange år. Det er i dag stor investeringsvilje i artister som gjør karriere i utlandet, men som ikke nødvendigvis leverer verk som blir stående som en del av den norske kulturarven. NOPA arbeider for å vise potensialet som ligger i opphavervirksomhet. Statssekretæren er enig i at det fortsatt er et stort underutviklet potensiale i skapervirksomhet.

– Det er generelt liten investeringsvilje i immaterielle verdier. Det kan ha noe med at investorer og banker ikke forstår pengestrømmene, sa Folke Fredriksen.

NOPA tror at det er stor investeringsvilje så lenge man klarer å tydeliggjøre gevinstpotensialet, og viser til GESACs rapport Creating Growth, der det bl.a. står at kreativ og kulturell næring leverer 4,2% av BNP i EU. Vi håper at kulturdepartementet vil bidra til å tydeliggjøre dette. I tillegg vil vi også ta intiativ overfor næringsdepartementet.

Siden vi kun hadde 30 minutter til rådighet la vi igjen et skriv for å fortelle mer om de forskjellige emnene. Dette skrivet kan du lese her.

 

NOPA møter kulturdepartementet. F.v: 1. nestleder Tove Bøygard, styreleder Ingrid Kindem, administrativ leder Tine Tangestuen, 2. nestleder Jon-Willy Rydningen, Stian Fagernæs (KD), Charlotte Engelmark (KD), Bård Folke Fredriksen (KD) og Tonje Johansson (KD). Foto: Lasse W. Fosshaug.
NOPA møter kulturdepartementet. F.v: 1. nestleder Tove Bøygard, styreleder Ingrid Kindem, administrativ leder Tine Tangestuen, 2. nestleder Jon-Willy Rydningen, Stian Fagernæs (KD), Charlotte Engelmark (KD), Bård Folke Fredriksen (KD) og Tonje Johansson (KD). Foto: Lasse W. Fosshaug.