Konsertstøtte til kor og korps
  • EN
  • Kalender 14

Konsertstøtte til kor, korps og ensembler

Vil du holde konsert i #hørnorsk-uka? Søk støtte her!

Kulturhuset Ål3 Foto Erlend Moen

For andre året på rad skal en samlet musikkbransje stå som avsender for kampanjen #hørnorsk. Målet er å gjøre norsk musikk i alt sitt mangfold mer synlig for publikum. Vi ønsker derfor å støtte konserter som bruker norsk musikk – på alle språk.

Nå kan ditt kor, korps eller ensemble søke om støtte til konserter som holdes i #hørnorsk-uka, 25.–31. mars 2019.

Søknadsfrist 20. oktober.

Kriterier

  • Konsertstøtte tildeles på inntil kr 10.000
  • Repertoaret på konserten må være komponert av norske, nålevende populærkomponister (tekst kan være på alle språk)
  • Repertoar/planlagt program for konserten må vedlegges søknaden
  • Budsjett må vedlegges søknaden
  • En forutsetning for støtte er at konserten rapporteres til TONO
  • Ordningen er i hovedsak rettet inn mot ensembler innen amatørmusikkfeltet

En geografisk spredning av konsertene vil vektlegges i utvelgelsen.

SØK her