NOPA lyser ut stilling - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

NOPA lyser ut stilling

Vil du være med å utvikle faglige og sosiale møteplasser for komponister, tekstforfattere og låtskrivere? 
stilling nopa no2

NOPA er en interesseorganisasjon for komponister, låtskrivere og tekstforfattere, og har over 1500 medlemmer innenfor alle sjangre. NOPAs hovedoppgaver er å løfte frem det norske repertoaret og arbeide for bedre vilkår for de som skaper musikk og sangtekst.

NOPA har en liten og fleksibel administrasjon som er avhengig av god dynamikk, engasjement og vilje til å delta i foreningens generelle arbeid. Foreningen er kunstnerstyrt og administrasjon og styre samarbeider tett.

Stillingen har søknadsfrist 10. juli.

Søkere blir kontaktet tidlig i august. Intervjuer vil skje i Kongensgate 24, den 7. og 8. august og andregangsintervju 11. august.

Prosjekt og- administrasjonskoordinator – 1-årig engasjement, 80–100 %

Vi søker en medarbeider i et 1-årig engasjement som får ansvar for å utvikle, koordinere og gjennomføre flere av NOPAs prosjekter og arrangementer i og utenfor Norge. Ideene utvikles i samarbeid med NOPAs redaksjonsråd, NOPAs administrasjon og eksterne samarbeidspartnere. Arbeidet består også av saksbehandling, administrative oppgaver og kontakt med tillitsvalgte, medlemmer, samarbeidspartnere og leverandører.

Søknadsskjema og mer informasjon her.