Historisk seier for kunstnerne

YouTube og Facebook vil bli pålagt å betale for musikk. I dag jubler vi!

Google og Facebook har kunnet tjene gigantiske summer på musikk uten at dette deles med rettighetshaverne – også kalt «verdigapet». Dette har vært mulig på grunn av et smutthull i EU-lovverket.

I dag ble det skjeve maktforholdet utfordret, da det nye europeiske opphavsrettsdirektivet ble vedtatt. Kunstnerne har omsider seiret i kampen for et rettferdig internett.

Les også: Musikkbransjens mareritt er over

Avstemmingen i Strasbourg i dag viser at EU-institusjonene ser viktigheten i å sørge for en bærekraftig kulturlov, som vil sørge for at opphavere og andre rettighetshavere kan leve av det de skaper.

Seigpining av kunstnerne

NOPA har gjennom 15 år stått i flere rettssaker og organisert kampanjer for å sørge for at spillereglene for kunstnerisk innhold på nett ivaretas. Allerede på begynnelsen av 2000-tallet så vi mulighetene i det digitale markedet. I stedet for å sørge over CD-døden, var NOPA med i oppstarten av distribusjonsselskapet Phonofile, som leverte musikk til iTunes og andre tjenester for digital distribusjon av musikk. Det som skulle bli en ny forretningsmulighet for musikkbransjen, ble for mange et økonomisk mareritt. Etter flere år med frustrasjon over piratsider som distribuerte vår musikk uten lisensiering, samlet musikkbransjen i Norge seg om kampanjen Piracy Kills Music i 2007.

Så fulgte mange år med nye kampanjer og rettsaker uten at politikere tok digital distribusjon av åndsverk på alvor. I 2017 hadde YouTube 1,5 milliarder brukere på verdensbasis og 3,7 millioner brukere i Norge. Vår kamp har aldri rettet seg mot de som elsker og lytter til musikk på YouTube eller Facebook. Vårt søkelys har vært rettet mot de som livnærer seg på våre kunstuttrykk uten å ville dele inntektene. Plattformtjenestene har i alle disse årene nektet å ta ansvar.

Kunstnerne står sammen

Kampen for et rettferdig internett tilhører ikke bare komponistene og tekstforfatterne. Med raskere båndbredde nådde de samme problemene filmbransjen, og i dag ser journalistikken de samme utfordringene. Kunstnere fra alle felt har de siste årene stått samlet i kampen for å sikre at de kan leve av det de skaper – også når deres verk deles på internett.

I arbeidet med ny åndsverklov i Norge, som ble vedtatt i 2018, var betaling for innhold på nett en av NOPAs fanesaker. Vi foreslo en bestemmelse som fastslår at plattformtjenester som YouTube og Facebook må inngå rettferdige lisensavtaler med opphavere. Vi ble delvis hørt. Stortinget har formelt bedt regjeringen om å vurdere om Norge kan gi regler som sikrer at verdigapet lukkes.

Slik har NOPA jobbet med artikkel 13:

  • Møter med stortingsrepresentanter i familie- og kulturkomiteen i forbindelse med arbeidet med den nye åndsverkloven
  • Skriftlige og muntlige innspill til Stortinget og Kulturdepartementet
  • Arrangert og deltatt i paneldebatter, seminarer og samtaler der direktivet og art. 13 har vært tema, som by:Larm og Arendalsuka
  • Kronikker
  • Skriftlige innspill til EU-parlamentarikere
  • Arbeid gjennom ECSA (NOPAs europeiske paraplyorganisasjon)

Ytringsfriheten er styrket

I kjernen av kunstuttrykket står ytringsfriheten. Å skildre, sette ord på og lyd til livene vi lever. I møte med teknologi og kunstig intelligens trenger vi, mer enn noensinne, å kjenne at vi er levende, emosjonelle mennesker. Vi gjenkjenner oss selv i kunst. Den sier noe om hvem vi er og hvem vi ønsker å være.

I dag jubler vi.

Del dette innlegget

Tilbake til toppen