Har testet NOPAs mentorordning - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Har testet NOPAs mentorordning

– Opplevde det som utviklende.
Design uten navn

Står du fast med en sangtekst eller trenger du råd om musikkbransjen? Som NOPA-medlem har du tilgang til vår mentorordning, hvor du kan velge mellom over 150 mentorer. Mentorordningen er et samarbeid med Norsk Komponistforening.

Søk om mentor her

Marianne Stranger og Lars Petter Hagen er blant de som har testet ut NOPAs mentorordning. Her deler de sine erfaringer om hva de fikk ut av det.

– Hva brukte du mentorordningen til?

– Jeg ville diskutere konseptet til et nytt verk jeg holder på med, Vannverket, der publikum skal flyte i Bislet bad og en musikalsk og visuell opplevelse utfolde seg. Vi hadde tre sessions, der jeg ga han innblikk i min helhet som kunstner og komponist, vi diskuterte fremgangsmåte for hvordan komme igang med verket og han ga meg feedback på lydskisser.

– Siden Vannverket er en slags hybrid mellom samtidsmusikk, teatermusikk og installasjon, var det riktig å ha akkurat Lars Petter som mentor, siden han har erfaring med sjangeroverskridelse, eller hva man nå kaller det nå til dags.

– Hva likte du med ordingen?

– Det var en nydelig prosess, der mentortimene også strekker seg lengre enn det, siden jeg kunne arbeide på atelieet og så se frem til å få kritikk fra en kompetent fyr som Lars Petter er. For meg blir det en slags retning, at jeg ser for meg hvem som er mitt enmannspublikum i en periode, slik at jeg kan både lytte til hans råd, men også velge å ikke ta det inn over meg fordi jeg mener noe annet. Jeg blir mer bevisst på mine valg, kjenner hva hans respons vekker i meg.

– Ofte opplever jeg at ved å jobbe mye alene blir jeg gående som på en stor øde slette, med tåkedis, der ekkoet av min egen stemme klinger tilbake. Jeg trenger noen rammer/vegger av og til, for å dytte mot, rope mot, eller lene meg mot. Og så var det veldig hyggelig, og inspirerende å få innblikk i hvordan han drøfter konsepter, hvordan han har sine metoder for å unngå sin egen klisjé, for eksempel. Hvordan man ikke havner i fella av å gjenta seg selv.

– Vil du anbefale andre å bruke ordningen?

– Ja, så absolutt! Det er vanskelig å finne riktig mentor kanskje, men samtidig, så vil hver mentor bare være en mening, et øre. Det handler jo mye om smak og, hva mentoren liker. Så må man navigere i det. Men å tørre å tillate seg å stille seg åpen og tillate at noen skal lære deg noe, at du vil ha kunnskap av noen, eller gi deg noen nye metoder eller tankesett, det er jo ikke bare å bare, men det er veldig stor vinning i det. Så tror jeg jo at kan mentoren lære noe av deg også.

Også som mentor opplevde Lars Petter Hagen at mentorordningen ga noe tilbake.

– Jeg opplevde det som utviklende. Det er både sunt og lærerikt å forsøke å sette seg inn i andres tankesett og metoder. Jeg og Marianne har nokså ulik musikalsk bakgrunn, men nettopp det ga en interessant energi til prosessen. I tillegg fikk jeg noen yoga-tips som har hjulpet på ryggproblemene mine.