Søknad om mentorveiledning - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

På denne siden kan du søke om en mentor fra mentorlisten. Det er mulig å sette opp flere mentorer i prioritert rekkefølge, og vi håper at vi så raskt som mulig kan koble deg sammen med din foretrukne mentor.

En mentor skal først og fremst fungere som en sparringspartner, og den mentoren du ønsker deg vil kunne lese hvilke forventninger du har til samarbeidet før hun eller han takker ja til mentorforløpet.

Møtene kan dreie seg om inspirasjon, kreativ input, orientering i en ny sjanger, starthjelp for ferske låtskrivere, hjelp ut av skrivesperre, drive egen label, distribusjon, samt platekontrakter og forlagskontrakter i utlandet, for å nevne noe.

Betingelser:

  • Mentor mottar totalt kr 5.000 fra NOPA/NKF for hvert mentorforløp.
  • Egenandelen på kr 1.000 er fra og med mars 2020 tatt bort, og det er inntil videre gratis for NOPA-medlemmer å benytte seg av ordningen.
  • Et mentorforløp: 4-6 timer

Begge parter vil få anledning å evaluere ordningen i etterkant av forløpet.