Søknad om mentorveiledning - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

På denne siden kan du søke om en mentor fra mentorlisten. Det er mulig å sette opp flere mentorer i prioritert rekkefølge, og vi håper at vi så raskt som mulig kan koble deg sammen med din foretrukne mentor.

En mentor skal først og fremst fungere som en sparringspartner, og den mentoren du ønsker deg vil kunne lese hvilke forventninger du har til samarbeidet før hun eller han takker ja til mentorforløpet.

Møtene kan dreie seg om inspirasjon, kreativ input, orientering i en ny sjanger, starthjelp for ferske låtskrivere, hjelp ut av skrivesperre, drive egen label, distribusjon, samt platekontrakter og forlagskontrakter i utlandet, for å nevne noe.

Betingelser:

  • Mentor mottar kr 5.500 i honorar fra NOPA/NKF for hvert mentorforløp.
  • Egenandelen på kr 1.000 er fra og med mars 2020 tatt bort, og det er inntil videre gratis for NOPA-medlemmer å benytte seg av ordningen.
  • Dersom man benytter seg av en mentor mer enn én gang per kalenderår, må man betale egenandel på kr 1.000.
  • Et mentorforløp: 4-6 timer
  • Mentorordningen er et tilbud for medlemmer i NOPA og Norsk Komponistforening
  • NOPA-tilknyttede kan søke om mentor ved to søknadsfrister i året; 1. mars og 1. september (OBS: begrensede plasser)

Begge parter vil få anledning å evaluere ordningen i etterkant av forløpet.

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du ta kontakt med Ane Kiran på ane@nopa.no eller på telefon 986 85 043.