En guide til Kulturrådets nye støtteordning - NOPA
  • EN
  • Kalender 30

En guide til Kulturrådets nye støtteordning

Bli kjent med Kulturrådets nye støtteordning, og hvorfor den er relevant for deg som låtskriver/komponist.

Kristin Danielsen, Direktør Kulturrådet. Foto: Ilja Hendel
Kristin Danielsen, Direktør Kulturrådet. Foto: Ilja Hendel
Monica Larsson Foto Kulturmeglerne
Monica Larsson. Foto: Kulturmeglerne

Har du hørt om Kreativt Norge – den nye satsingen til regjeringen? Ordningen skal «bidra til at kunstproduksjoner får et større betalende publikum gjennom f.eks. økt distribusjon, markedsføring eller formidling,» men hva kan man søke til?

Vi tok en prat med seniorrådgiver for Kreativt Norge, Monica Larsson, for å finne ut akkurat hva man kan søke støtte til og hva de ser etter i en god søknad.

Vil du først fortelle om motivasjonen bak ordningen?

Regjeringen har satt i gang en større satsing på kreativ næring som har som formål at flere kunstnere kan leve bedre av kunsten sin, selge flere billetter, øke sitt publikum og nå bredere ut. Målet er rett og slett at flere kan leve av sitt kunstneriske virke. Altså ikke å kommersialisere kunsten, men at kvalitetskunst innenfor alle kunstuttrykk kan nå ut til flere publikummere og på den måten øke omsetningen av kunst og kulturprodukter.

hvordan kan en komponist/låtskriver søke om denne støtteordningen?

Målgruppen for disse midlene er profesjonelle kunstnere, altså for eksempel låtskrivere og komponister, og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. Det er viktig å merke seg at det er et krav i søknaden at kunstneren må søke i et forpliktende samarbeid med et profesjonelt mellomledd. Eksempler på slike mellomledd er aktører som agenter, managere og arrangører. Målet med dette er å være med å styrke apparatet rundt låtskriveren og profesjonalisere bransjen – slik at en komponist kan fokusere på det hun kan best; nemlig å skrive ny musikk, mens en profesjonell manager kan jobbe for å få musikken ut til flere publikummere og via tiltak innenfor for eksempel distribusjon, markedsføring eller andre ideer.

Det er også viktig å merke seg at det i denne ordningen ikke er «kunstneriske kvalitet» alene som er det avgjørende kriteriet, men at søkerne viser ambisjoner om og potensial for økonomisk vekst.

Vil dette si at man kan søke til for eksempel å ansette agent/manager for en periode? Eller støtte til marKEDsføring i Norge/utlandet?

Målet er å styrke nettopp det profesjonelle mellomleddet som for eksempel en agent eller manager vil være. Og støtte tiltak til markedsføring i Norge eller utlandet. Så ja begge disse tiltakene er innenfor ordningens formål. Samtidig vil jeg oppfordre NOPA sine medlemmer til å være nytenkende og ambisiøse og se nye muligheter i ordningen, kanskje tenke ut en litt mer helhetlig prosjektplan eller en forretningside?  Å søke midler til lønn til manager i 6 måneder er absolutt innenfor, men kan kanskje være ett tiltak, av flere, innenfor samme søknad/prosjekt?

TIL SLUTT: Hva ser dere etter i en god søknad?

Det er viktig å merke seg at satsingen på Kreativ Næring i Kulturrådet utgjør en pott på 17,4 millioner kroner. Dette er midler som er kommet i tillegg til midlene i Kulturfondet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde (over 1 milliard kroner til sammen). Kunst og kultur av høy kvalitet, som ikke har livet rett i et rent kommersielt marked, har fortsatt mange muligheter for støtte i Kulturrådet. I denne nye ordningen ser vi etter prosjekter og søknader som beskriver godt et markedspotensialet innenfor ulike kunstuttrykk. Tiltak og prosjekter som kan bidra til å nå bredere ut til publikum, via distribusjon, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. Som vi pleier å si til folk vi møter; det er dere som har ideene! Det er dere som kjenner best til potensiale for din kunstproduksjon. Overbevis oss om hvorfor nettopp ditt prosjekt eller din ide skal få tilskudd!

her finner du søknadsskjema og mer informasjon. Fristen er 5. september.