Høringssvar om langtidsplan for forsvarssektoren (188 KB)

Høring – Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren.
Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 12.08.2016. Høringssvar fra NKF og NOPA.

horingssvar_nkf_nopa_forsvarssektoren.pdf
Last ned

Høringssvar om endringer i Folketrygdloven (72 KB)

19.02.2016 NOPAs høringssvar til Arbeids-og sosialdepartementet om endret fasttsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdlovens kapittel 8, 9 og 14.

1602-Hringssvar-korttidsytelser.pdf
Last ned

Høringssvar om kvotefordeling 2016 (108 KB)

02.02.2016 NOPAs høringssvar til Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere om kvotefordeling 2016.

1602-Høringsuttalelse-Kvotefordeling.pdf
Last ned

Pressefoto: NOPA-styret (14 MB)

NOPAs styre. Fra venstre: Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger. På benken: Tove Bøygard, Ingrid Kindem og Bjørn Eidsvåg. Fotograf Anne Valeur skal krediteres ved bruk.

NOPA-styret.jpg
Last ned

Pressefoto: styreleder Ingrid Kindem (5 MB)

Styreleder Ingrid Kindem. Fotograf Anne Valeur skal krediteres ved bruk.

ingrid-kindem-2017-foto-anne-valeur.jpg
Ingrid Kindem Foto: Anne Valeur
Last ned

Dokumenter

Tilbake til toppen