• EN
  • Kalender 26

Filmkomponist? Vil du være med i en Nordisk bransjekatalog?

The Creative Input er et pilotprosjekt som skal synliggjøre noen av nordens beste klippere, komponister og lyddesignere i en katalog som skal lanseres under Gøteborg Internasjonale Filmfestival i januar 2016.

_NFX5762

The Creative Input er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske MEDIA-deskene og den danske lyddesigneren Roar Skau Olsen med støtte fra Nordisk Film Fonden i Danmark. Målet er å styrke den nordiske deltakelsen i europeiske samproduksjoner. De beste nordiske klipperne, komponistene og lysdesignerne vil bli synliggjort i en katalog (trykket og online) som skal lanseres under Gøteborg Internasjonale Filmfestival i januar 2016.

Katalogen vil inneholde 5 fagfolk fra hver kategori fra hvert av de nordiske landene. Katalogens endelige norske utvalg avgjøres av en jury som består av representanter fra fagforeningene i Norge. NOPA vil ha en representant i juryen.

Kriterier

  • Søkeren må ha arbeidet som fagsjef på minst seks produksjoner (Spillefilmer, TV-serie-episoder eller dokumentarer)
  • Minst en av produksjonene må være en internasjonal samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent.
  • Søkeren må ha vunnet en nasjonal filmpris eller vært nominert til en nasjonal filmpris i løpet av de siste 10 årene.
  • Gode samarbeidsevner og språkkunnskaper.
  • Europeisk nasjonalitet.

Om du mener du innfrir disse kriteriene og er blant nordens beste innen komposisjon eller et av de andre feltene, så kan du lese mer og søke om å få være med i katalogen på Kreativt Europas nettsider.