Sommerhilsen fra styreleder - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Sommerhilsen fra styreleder

- Det viktigste nå: søk, søk, søk!
Ole Henrik nyhetsbrev
Foto: Anne Valeur

Kjære NOPA-medlem,

Aller først må jeg få lov til å takke for tilliten jeg ble vist under generalforsamlingen! Å bli valgt til styreleder i NOPA er en stor ære, men også et stort ansvar. Et ansvar som blir veldig tydelig i den tiden vi står i nå.

For mens resten av landet sakte men sikkert er på vei mot en slags normaltilstand, er det langt igjen for oss som lever av å skape tekst og musikk. Sommeren er jo sesongen som legger grunnlaget for årsinntekten til mange, og i år ble sesongen avlyst.

Det er ingen overdrivelse å si at mange i musikkbransjen har vært frustrerte. Frustrert over oppdrag og inntekter som uteblir. Frustrert over å ikke bli hørt av politikerne. Frustrert over mangler og uklarheter i krisepakkene.

Til det vil jeg si at selv om det er mye vi skulle ønske var annerledes, er det ekstremt viktig at hver og en benytter de ordningene som faktisk finnes. Disse ordningene er bedre enn sitt rykte, og de justeres stadig: Senest i forrige uke ble egenandelen fjernet i Kompensasjonsordningen for Næringslivet (også omtalt som «kontantstøtte for bedrifter», der man får dekket faste utgifter), som betyr mye for minibedriftene vi opphavere driver.

NOPA har opprettet en egen korona-telefon. Der får du rådgivning og svar på spørsmål du måtte ha. Jeg håper at så mange som mulig vil benytte dette tilbudet, for det hjelper lite med krisepakker om du ikke søker. Og så rart det enn kan høres ut, har to rapporter nylig dokumentert at det i vår sektor er «få som velger å benytte seg av kompensasjonsordningene».

Om kort tid utlyses en ekstraordinær tildelingsrunde i Statens kunstnerstipend. 700 stipend á 100 000,- skattefrie kroner skal deles ut, og det er bestemt at det skal legges særlig vekt på søkerens kunstnerisk aktivitet i forkant av krisen. I skrivende stund vet vi ikke hvordan kvotefordelingen mellom kunstnergruppene blir, men slik vi har oppfattet de politiske signalene skal en vesentlig andel av stipendene gå til de som er hardest rammet.

Ta deg tid til å søke denne gangen!

Sommeren 2020 blir kanskje ikke som noen av oss hadde tenkt, men jeg håper den blir bra for deg likevel. I motsatt fall, husk i så fall på de gamle, kloke ordene:

– Bad times are good for writing songs.

God sommer!