Veiledning til kompensasjonsordningene - NOPA
  • EN
  • Kalender 30

Veiledning til kompensasjonsordningene

Få veiledning til hvilke kompensasjonsordninger du kan søke på og hvilken hjelp du har krav på
RÅDGIVING OM KORONA-ORDNINGENE (1)

Det er opprettet ulike kompensasjonsordninger rettet mot selvstendig næringsdrivende – hvor flere har blitt tilpasset kunstnere.

NOPA-medlem og rådgiver Åsmund Prytz har satt seg inn i de ulike ordningene som kan være aktuelle, og kan bistå med rådgivning til NOPAs medlemmer. Tilbudet er gratis.

Ta kontakt på e-post (prytzas@gmail.com) eller 971 84 013.