Søk prosjektstøtte hos Fond for lyd og bilde! - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Søk prosjektstøtte hos Fond for lyd og bilde!

Få søknadshjelp av oss i NOPA i god tid før fristen 2. februar 2022!
fflb med ramme web

Fond for lyd og bilde vil få betydelig ekstra midler i 2022, og vi oppfordrer sterkt alle våre medlemmer til å søke! Du kan få tilskudd til blant annet komponering, tekstskriving, innspilling og turné.

Søknadsfristen er 2. februar 2022.

Gå hit for å søke prosjektstøtte hos Fond for lyd og bilde. 

Trine Jacobsen og Chi Ton kan gi søknadsveiledning. Send oss utkast til søknadstekst i god tid før fristen, og bruk også fondets egne kontaktpersoner for å få svar på konkrete spørsmål om ordningen.