Program for tillitsvalgtsseminaret 30. mai

Velkommen til tillitsvalgtseminar dagen etter NOPAs generalforsamling, tirsdag 30. mai på Popsenteret i Oslo.

Seminaret er for de som er tillitsvalgte, blir valgt inn nå og for NOPA-medlemmer som er interessert i verv.Har du ikke meldt deg på? Meld deg på her (samme skjema som påmelding til sommerfesten dagen før).

Er du ikke tillitsvalgt, men kunne tenke deg å bli det? Klikk her.

Program

Møteleder: Tove Bøygard, 1. nestleder, NOPA
10.00Kaffe, te og frukt
10.30Velkommen – NOPA i dag
Styreleder Ingrid Kindem
10.45Engasjement og generøsitet. Hvordan få til noe sammen?
Lise Stang Lund, leder av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket og daglig leder i Norske Kunsthåndverkere
NOPA – et levende demokrati
Grunnpilarene i tillitsvalgsarbeidet i NOPA, habilitet og spillreregler
Lars Martin Myhre, æresmedlem i NOPA, tidl. styremedlem, medlem i vedtektsutvalget og TONOs valgkomité
Håndbok for tilitsvalgte / verv i NOPA
Lasse W. Fosshaug, kommunikasjonsrådgiver og Tine Tangestuen, adm. leder
Erfaringsutveksling
Medlemmer i de ulike utvalg samler seg og deler erfaringer
12.45Lunsj
13.30Forslaget til ny åndsverklov på 123
Noen viktige punkter mens vi venter på familie- og kulturkomiteens innstilling til nytt lovforslag.
Helge Sønneland, rådgiver og jurist, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Kopinors rådgiver i internasjonale opphavsrettsspørsmål. Tidligere departementsråd i Kulturdepartementet.
14.30Slutt for dagen
17.00Andelshavere i TONO kan delta på TONOs årsmøte, krever elektronisk påmelding til TONO innen 23.05. kl. 17.00

Del dette innlegget

Tilbake til toppen