Nytt fra generalforsamlingen 2016 - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Nytt fra generalforsamlingen 2016

Les siste nytt fra NOPAs ordinære generalforsamling 30. mai.

Generalforsamling 2016
Styret på generalforsamlingen 2016. Foto: Trine Mjølhus Jacobsen.

Den ordinære generalforsamlingen forløp uten de helt store overraskelsene, hvilket tyder på et velfungerende system og tilfredse medlemmer.

Ny vara i styret

Foruten at Anita Skogan ble valgt inn som nytt varamedlem, fortsetter styret med den samme besetningen. Ingrid Kindem ble gjenvalgt som ny styreleder i NOPA. Kindem har vært styreleder siden 2014 og ble valgt for en ny 2-årsperiode. Styremedlemmene Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen og Arvid Wam Solvang ble også gjenvalgt. Styret konstituerer seg selv med 1. og 2. nestleder på første styremøte etter generalforsamling.

NOPA har til enhver tid mer enn 80 tillitsvalgte i ulike verv og utvalg, det er vi veldig stolte av. Det kom inn nye representanter i komiteer og utvalg i og utenfor NOPA under generalforsamlingen. Hele oversikten kan du se her. I følge NOPAs medlemmer kan man ikke ha samme verv i mer enn 6 år, dersom man sitter i utvalg som deler ut stipender og lignende er makstiden 4 år i samme verv.

Nye medlemmer får nye rettigheter

Generalforsamlingen vedtok at nye medlemmer får stemmerett og rett til å søke stipend fra de tas opp som medlemmer. Inntil nå har de ikke fått stemmerett og tilgang til å søke stipend før etter et års medlemskap.