Valgresultater fra NOPAs generalforsamling 2016 - NOPA
 • EN
 • Kalender 14

Valgresultater fra NOPAs generalforsamling 2016

Her finner du de nyeste endringene i NOPAs verv, vedtatt på generalforsamlingen 30. mai 2016.

nopa_ny_profil

NOPAs STYRE (2 år)

Styreleder:

 • Ingrid Kindem (CA), gjenvalg

Styremedlemmer:

 • Dagfinn Nordbø (A), gjenvalg
 • Jon-Willy Rydningen (C), gjenvalg
 • Arvid Wam Solvang (CA), gjenvalg

Ikke på valg:           

 • Karoline Krüger (CA), Bjørn Eidsvåg (CA), Tove Bøygard (CA)

Varamedlemmer:

 • Frøy Aagre (C)
 • Kate Havnevik (CA)
 • Anita Skorgan (CA), ny etter Torbjørn Ellingsen

Ikke på valg:

 • Eirik Myhr (CA), Aggie E Peterson (CA), Lars Vaular (CA), Marit Elisabeth Larsen (CA)

DESISORER (1 år)

Representanter:

 • Kari Iveland (A), ny etter Elisabeth Aanje
 • Geir Løvold (C), ny etter Tor Salomonsen

SAKKYNDIG RÅD (2 år)

Medlemmer:

 • Kjetil Bjerkestrand (C), gjenvalg
 • Guro von Germeten (CA), gjenvalg
 • Hanne Hukkelberg (CA), ny etter Ingrid Bjørnov
 • Ingvar Hovland (A), ny etter Arne Moslåtten

Varamedlemmer:

 • Marit E. Larsen (CA), gjenvalg
 • Sandra Kolstad (CA), gjenvalg
 • Jon Konrad Strøm (C), gjenvalg
 • Hans Mathisen (C), ny etter Claudia Scott

VALGKOMITEEN (2 år)

Medlemmer:

 • Benedicte Elisabeth Torget (CA), ny etter Åshild Watne

Ikke på valg:            

 • Jørund Fluge Samuelsen (CA)

Varamedlemmer:

 • Elin Furubotn (CA), ny etter Benedicte Elisabeth Torget

Ikke på valg:              

 • Tore Thomassen (CA)

KOMITEEN FOR STATENS STIPEND (2 år)

Medlemmer:

 • Elin Furubotn (CA), gjenvalg
 • Ingunn Bjørgo (C), ny etter Ola Bremnes

Ikke på valg:              

 • Julian Berntzen (CA), Kate Havnevik (CA), Odd Johan Overøye (C)

Varamedlemmer:

 • John Vinge (C), gjenvalg
 • Lise Knudsen (CA), ny etter Jonny Sjo
 • Sverre Indris Joner (C), ny etter Ingunn Bjørgo

Ikke på valg:              

 • Matias Eick (C), Hilde Louise Asbjørnsen (CA)

TONOs STIPENDKOMITÉ (1 år)

Medlemmer:

 • Svein Dag Hauge (CA), gjenvalg
 • Rita Eriksen (C), gjenvalg

Varamedlemmer:

 • Morten Lorentzen (CA), gjenvalg
 • Tonje Unstad (CA), ny etter Sverre Indris Joner

STYRET I STIFTELSEN CANTUS (4 år)

Styremedlem:

 • Geir Løvold (C), ny etter Guro von Germeten

Ikke på valg:  

 • Styreleder Anniken Paulsen (C), Trond Trudvang (CA)

STYRET I PHONOFILE AS (1 år)

Styremedlem:

 • Ole Henrik Antonsen (CA), gjenvalg

Varamedlem:

 • Jon-Willy Rydningen, (C), ny etter Hanne Sørvaag

KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND (4 år)

Medlem:

 • Elisabeth Vannebo (C), ny etter Hanne Hukkelberg

Ikke på valg:  

 • Geir Holmsen (C)

Varamedlem:

 • Karl Seglem (CA), gjenvalgHanne Sørvaag (CA), ny etter Elisabeth Vannebo

TEKSTFORFATTERFONDET (4 år)

Medlem:

 • Geir Hegerstrøm (CA), ny etter Ingvar Hovland

Ikke på valg:  

 • Herborg Kråkevik (CA)

Varamedlem:

 • Jeffrey Wasserman (CA), ny etter Tonje Unstad

Ikke på valg:  

 • Lise Knudsen (CA)

Valgkomiteen har bestått av:

Ragnar Bjerkreim, leder, oppnevnt av NOPAs styre, Åshild Watne, Jørund Fluge Samuelsen

Komiteen har i sitt arbeid lagt vekt på kontinuitet og fornyelse i tillegg til kjønn, sjanger og geografi, jmf. vedtektenes § 18. Balansen mellom komponister og tekstforfattere har også blitt lagt til grunn, jmf. § 10 i NOPAs vedtekter.