Nye veiledere og kontraktsmaler for bestilling av teatermusikk - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Nye veiledere og kontraktsmaler for bestilling av teatermusikk

Lurer du på hva du bør tenke på når du inngår en avtale om å lage musikk til teater, musikal og opera?
Teatersatser NOPA.no
De tre gruppeforeningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne har nå utarbeidet veiledere og kontraktsmaler for sine medlemmer. Foto: Renate Madsen, Sarah Winona Sortland, Anne Valeur.

De tre gruppeforeningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne har nå utarbeidet veiledere og kontraktsmaler for sine medlemmer.

Foreningene er også i gang med å reforhandle avtalene med Norsk Teater- og Orkesterforening som blant annet regulerer minstesatser for bestilling av teatermusikk, musikal og opera. Både veiledninger og kontraktsmaler kan bli revidert som følge av disse forhandlingene.

Trine Mjølhus Jacobsen som jobber som medlemsansvarlig i NOPA forteller oss litt om arbeidet med veiledningene og kontraktsmalene:

– Arbeidsgruppa har gått mange runder for å sikre oss at kontraktene vi har laget stemmer med terrenget og virkeligheten teaterkomponister møter der ute. Vi må nok også belage oss på at dokumentene må oppdateres dersom nye avtaler inngås og nye standarder blir gjeldende, men det vi har nå er et veldig godt utgangspunkt.

Dokumentene skal være levende, og vi vil gjerne ha innspill fra både komponister og bestillere hvis en ser noe som bør oppdateres.

Håper mange tar veiledningene i bruk!

Trine Mjølhus Jacobsen fra NOPA har deltatt i utarbeidingen av veilederne og kontraktsmalene. Foto: Anne Valeur

Veiledere og kontraktsmaler

Til hver mal er det laget en veiledning som forklarer alle begrepene, og dersom du mottar et kontraktsforslag fra produksjonen så kan det være fint å bruke veiledningen til å sjekke at alle rettigheter og avklaringer er på plass.

Kontrakter for produksjoner innenfor “små rettigheter”:

Kontrakter for produksjoner innenfor “store rettigheter”:

 

Fotnote:

Arbeidsgruppen for utarbeiding av kontraktsmal og veiledere har bestått av Karoline Krüger (NOPA), Gisle Kverndokk (NKF) og Mia Hallesby (Musikkforleggerne/GILT). Trine Mjølhus Jacobsen (NOPA) har vært koordinator for arbeidet.