Kåre Grøttum og Nina Matheson oppretter Blåtoneprisen - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Kåre Grøttum og Nina Matheson oppretter Blåtoneprisen

Den nyopprette prisen gir 100.000 kroner til en opphaver innenfor sjangrene vise, jazz eller klassisk.
blåtoneprisen
Kåre Grøttum og Nina Mathesons komponistpris "Blåtoneprisen" deles ut årlig til en komponist/låtskriver innen sjangrene viser, jazz eller klassisk.

Hvem kan nomineres?

Blåtoneprisen er opprettet i 2023 og gis til opphavere innenfor sjangrene viser, jazz eller klassisk eller disse sjangerne i kombinasjon. Prisens retningslinjer legger vekt på at musikken er melodisk og harmonisk oppfinnsom. I tillegg blir opphaverens generelle kunstneriske virke lagt til grunn for utdelingen. Du kan lese mer om disse retningslinjene her.

Du kan nominere deg selv eller en annen opphaver til prisen.

Prisvinneren mottar 100.000 kroner.

Fristen for å søke i 2023 er 10. oktober. 

GÅ HIT FOR Å NOMINERE!

Hva er bakgrunnen for prisen?

Initiativet til prisen kommer fra Kåre Grøttum og Nina Matheson. De har valgt å gi 1 million kroner til opprettelse av komponistprisen.

Grøttum er NOPA-medlem, pianist, komponist og arrangør. Han har vært aktiv musiker siden 1950-tallet og har laget musikk og arrangementer til alt fra “Jul i Skomakergata” til å lede kjente radioprogrammer som “Rundt et flygel” og “Lutter øre”. Som ansatt i NRK møtte han Nina Matheson og de to ble senere gift. Matheson har i alle år jobbet som tv-produsent i NRK og står bak mange kjente produksjoner gjennom årene.

Nina Matheson og Kåre Grøttum har opprettet “Blåtoneprisen” i 2023.