Blåtoneprisen - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Retningslinjer

  • Opphaveren må ha utgitt eller urfremført et nytt verk innenfor sjangrene viser, jazz eller klassisk, eller disse sjangerne i kombinasjon, i inneværende eller foregående år.
  • Opphaverens kunsteriske virke ligger til grunn for vurderingen.
  • Verket skal være melodisk og harmonisk oppfinnsomt.
  • Opphaveren må være bosatt eller ha sitt musikalske virke i Norge.
  • Prisen kan tildeles én eller flere komponister/låtskrivere som samarbeider.

I skjemaet kan en både nominere seg selv og andre opphavere til prisen.

Nominasjoner til Blåtoneprisen

  • Skriv inn tittel på verket/verkene og utgivelsesår.
  • Her kan du legge inn lenke til Spotify, You Tube eller lignende.
  • Her har du mulighet å lenke til en hjemmeside eller nettsted som er knyttet til den du nominerer.