NOPA søker to medlemmer til programkomiteen for NOPA-seminaret 2025 - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

NOPA søker to medlemmer til programkomiteen for NOPA-seminaret 2025

Vil du sitte i programkomiteen for NOPA-seminaret? NOPA søker to medlemmer til komitéen som skal sette sammen et faglig og kunstnerisk program til seminaret i 2025.
Komiteen2
Deg i 2025? Torgny Amdam og Samsaya Sampda Sharma er avtroppende fra programkomiteen, og NOPA søker to medlemmer til arbeidet med NOPA-seminaret 2025, sammen med Thea Hjelmeland. Foto: Frank Michaelsen

Programkomiteen for 2025 skal bestå av tre NOPA-medlemmer, der minst et av medlemmene har sittet i komiteen fra før. NOPAs styre skal også være representert i komiteen. Komiteens ansvar er å sette sammen et faglig og kunstnerisk program. Arbeidet utføres i samarbeid med NOPAs administrasjon.

 

Om NOPA-seminaret

NOPA-seminaret er en stor årlig happening som samler medlemmer fra hele landet. Programmet skal bidra til inspirasjon, gode kunstfaglige samtaler og musikkinnslag av høy kvalitet. Seminaret er også en viktig sosial møteplass der mange nye samarbeid har oppstått. Programmet skal ha gode formidlere og inneholde et mangfold av temaer av interesse både for komponister og tekstforfattere.

 

Målgruppe
Seminaret skal appellere til bredden av NOPAs medlemmer. Seminaret har mange deltakere som kommer hvert år, men skal også være attraktivt for de som ikke har vært der før. Antallet de senere år har vært 150-180 personer inkludert innledere. Seminaret er åpent for NOPA-medlemmer og det settes av noen plasser til tilknyttede.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Du brenner for å sette sammen et faglig og kunstnerisk innhold som setter spor, gir inspirasjon og binder medlemmer sammen! Du bør være oppdatert, ha et bredt kontaktnett og erfaring fra arbeid med å kuratere faglig og kunstnerisk innhold er en fordel.

 

Mandat for NOPA-seminarkomiteen

Programkomiteen er kunstnerisk ansvarlige og skal utarbeide et inspirerende faglig og kunstnerisk program for NOPAs medlemmer. Programmet skal dekke både tekst og musikk og være interessant for medlemmer innenfor hele mangfoldet av NOPAs medlemsmasse. Det skal tas hensyn til mangfold og kjønnsbalanse i sammensetningen av faglig og kunstnerisk program.

Det hentes inn innspill fra medlemmer i en innledende fase. Programkomiteen har deretter ansvaret for å sette sammen programmet i samarbeid med NOPAs administrasjon.

Komitemedlemmene har ansvar for å kontakte innledere der det er naturlig. Det består i å få innledere interessert, gjøre en klar faglig bestilling og følge opp disse rett i forkant av seminaret med nødvendig faglig sparring. NOPAs administrasjon deltar i dette arbeidet der det er naturlig og har ansvaret for å inngå endelige avtaler med innledere og involverte om honorar, reise og opphold. NOPAs administrasjon har ansvaret for fremdrift, markedsføring, logistikk og gjennomføring sammen med innleid personale. Komiteen har en verskapsrolle under seminaret, men det leies inn en egen konferansier, fortrinnsvis et NOPA-medlem.

Arbeidet uføres i samarbeid med NOPAs administrasjon. Prosjektkoordinator Tuva Svelland, er produsent for seminaret.

Se programmet for 2024 her

 

Tidsperspektiv

Det er oppstartsmøte i juni og arbeidet består av 5-6 programkomitémøter, Arbeidet skal ende opp i et endelig program på inntil 2,5 dager. Arbeidet består av å vurdere programinnspill fra medlemmer,  komme med forslag til programposter ta kontakt med aktuelle innledere via e-post, telefon, e.l. konkretisering av tema og delta i arbeid med å utarbeide noen av programtekstene, samt oppfølging av innledere rett før seminaret. Programmet skal være ferdig 1. november.

Honorar for arbeidet

NOPAs styre avsetter et beløp som vanligvis deles mellom komiteen, med mindre det er stor variasjon i nedlagt arbeid. I 2024 var dette kr 18.000 pr. person for programarbeidet for 2,5 dagers seminar. Honoraret blir utbetalt når seminaret er avholdt. NOPA dekker i tillegg reise, opphold og deltakelse på seminaret.

Om prosessen

NOPAs administrasjon og styreutvalg vil stå for utvelgelsen. Avgjørelsen vil tas i siste halvdel av juni.

SØK HER

Søknadsfrist: 5. juni